Menu

10 February

2022'de iklim uyumlu finans için dikkat edilmesi gereken beş eğilim

*Bu yazıyı 4 dakikada okuyabilirsiniz. 

Temiz enerjiye geçişi hızlandırmak için çalışan ve disiplinler arası uzmanlardan oluşan, bağımsız, tarafsız, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan RMI, 2020'de İklim Uyumlu Finans Merkezi'ni başlattığında, iklim uyumlu finans kavramı emekleme dönemindeydi. 2021'de net-sıfır taahhütlerin finans sektöründe, özellikle Batı'da yeni norm haline gelmesiyle bu kavram hızla olgunlaştı. Genel anlamıyla, iklim uyumu, küresel ekonominin sera gazı salımlarını 1,5°C sıcaklık hedefleri ile bütünleşmiş bir hale getirme sürecidir. Özel finans kurumları için ise gerçek ekonomiyi net sıfır karbon salımlarına doğru hareket ettirmek için etki kollarını aktif olarak kullanmak anlamına gelir. İklim uyumlu finans ilgili olarak 2022 içerisinde ortaya çıkması muhtemel bazı başlıklar şöyle sıralanabilir:
 
1. Finansal kurumlar, iklim uyum taahhütlerini doğrulayacak
2021'de birçok finans kurumu net sıfır taahhütte bulundu ve firmaların bu yıl taahhütleriyle ilgili daha fazla detay paylaşarak bu konudaki hırslarını artırması bekleniyor. Henüz ara hedef belirlememiş olanlar ise, 2050 yılına kadar net sıfır salım yolculuklarında 2025 ve 2030 ara hedefleri belirleme baskısı ile karşı karşıya kalacaklar.
Ayrıca firmaların hedef belirleme kapsamını genişletmesi de bekleniyor; Net-Sıfır Bankacılık Birliği’ndeki birçok banka, bu yıl salımların en yoğun olduğu sektörler için geçici (2030 veya daha erken) hedefler belirlemeli. Özellikle portföy kapsamında büyüme için oldukça geniş bir alan var. Örneğin, Net Sıfır Varlık Yöneticileri girişiminin imzacıları, yönetim altındaki toplam varlıklarının yalnızca yüzde 35'inin şu anda net sıfır hedefleri kapsamında olduğunu söyledi.
 
2. Geçiş planları yayınlanacak ve değerlendirilecek
Hissedarlardan hükümetlere ve sivil topluma kadar paydaşlar, 2022'de firmaların net sıfır taahhütlerini nasıl yerine getirmeyi planladıkları konusunda daha fazla bilgi talep edecekler. Bu, sadece hedef koyma çalışmalarının ötesine geçmek anlamına geliyor. Hem finans kurumları hem de sanayi şirketleri için iddialı geçiş planları, iklim konusunda güvenilirliğin sağlanması için temel bir gereklilik haline gelecek ve yeşil badana suçlamalarıyla mücadelede çok önemli olacak. Bu tür bir baskı ayrıca, geçiş planları talep eden ve bunların güvenilirliğine ilişkin oy kullanan hissedar kararlarının sayısında artışa neden olabilir.
 
3. Finansal kurumlar “reel ekonomi” üzerindeki etkiyle bağlantılı hedeflerden sorumlu tutulacak
“Belirleyici on yıl” devam ederken, finansal kurumların yalnızca kağıt üzerinde portföy uyumu sağlamak yerine gerçek dünya dönüşümünü proaktif olarak finanse etmesi gerekecek. Yeşil tahviller, sürdürülebilirliğe bağlı krediler ve yeşil ETF'ler (borsa yatırım fonları) gibi yeni yatırım ürünlerinin piyasaya sürülmesi ve kurumsal katılımın artması gibi konularda rekor kıran bir yıl bekleniyor. Portföyleri uyumlu hale getirmeye yönelik eylemler, reel ekonomide her zaman karbon salımlarının düşüşlerine yol açmayacaktır; bir çelik üreticisini portföyden çıkarmak, onun daha az kirletici çelik fabrikaları inşa etmesine neden olmayabilir. Bu nedenle, yükselen ve gelişen pazarlarda adaptasyonun ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi, karbondan arınma bulmacasının bir başka önemli parçası olacak.
Firmaların, en yüksek etki olasılığına sahip stratejiler benimsemeleri, en önemli konularda öncelikli olarak harekete geçmeleri ve yeşil badanadan kaçınmaları gerekecek. Buna yardımcı olmak için İklim Uyumlu Finans Merkezi finansal kurumlara taahhütlerini uygularken rehberlik edecek bir dizi etki odaklı iklim uyum ilkesini yakın zamanda açıklayacak.
 
4. Daha iyi ileriye dönük veriler, daha fazla ileriye dönük ölçümler
Yatırımcılar, şirket veya sektörel geçiş planlarını destekleyebilecek ve mevcut yatırım modellerine entegre edilebilecek varlık düzeyinde, nicel verilere ve metriklere ihtiyaç duyuyor. Bugün, finans kurumlarının kullandığı verilerin çoğu geçmişte olanlara odaklanıyor (örneğin, iklim etkileri, şirket performansı veya tüketici talebi), ancak bunlar artık benzeri görülmemiş bir ortamda ne olacağına veya ne yapılması gerektiğine dair iyi göstergeler değil.
İleriye dönük metrikler, şirketlerin veya bireysel varlıkların yeşil ekonomiye geçişte nasıl bir performans gösterebileceğini değerlendirmek gibi net-sıfır yatırım risklerini ve fırsatlarını belirlemeye yardımcı olabilir. Bu konuda çalışmalar gerçekleştiren İklim Uyumlu Finans Merkezin İklim AIR Araç Kutusu (Climate AIR Toolbox), hangi veri ve ölçüm araçlarının ileriye dönük olduğunu açıklıyor. Örneğin, ABD tarafından düzenlenen kamu hizmetlerindeki yatırımcılar, bugün yatırım kararları almak için RMI'nin Yardımcı Geçiş Merkezindeki (Utility Transition Hub) ileriye dönük salım senaryolarını kullanabilir. Benzer metrikler diğer coğrafyalarda ve sektörlerde de kullanılabilir hale getirilmeli.
 
5. Yüksek karbon salımlı sektörlere odaklanma genişleyecek ve derinleşecek
2022'nin ilk çeyreğinde, küresel çelik sektörü için benzer bir anlaşmanın başlatıldığını göreceğiz. Banka liderliğindeki çalışma grupları ayrıca havacılık, alüminyum, çimento ve beton ile gayrimenkul gibi sektörler için anlaşmaları bir araya getirmeye başlayacak.
Bütün bu gelişmeler ve beklentilere bakıldığında, şirketlerin ve sektör çapındaki girişimlerle iklim uyumunun temellerini şimdiden atmış olan finans kuruluşlarının, ısınmayı 1,5°C 'nin altında tutmaya yardımcı olacak hızlı ve cesur adımlar atmaya hazır olduğu belirtiliyor. Glasgow'daki COP26'da finans sektörünün duyurularına tepki karışıktı; açıklanan girişimler ve taahhütler gerekli ancak yetersizdi. Finans sektörünün bu Kasım'da Mısır'daki COP27'de başarılı olması için, vaatlerini yerine getirmeye ve reel ekonominin karbonsuzlaşmasını sağlamada somut etki göstermeye başlaması gerekiyor. Bu anlamda 2022’nin, verilen sözlerin yerine getirilme yılı olduğu söylenebilir.
 

SHARE: