Menu TR

S360Mag

13 February

Brunel Emeklilik Ortaklığı’nın Sıfır Karbonlu Gelecek için Yeni Politikası

Birleşik Krallık’taki sekiz yerel Yönetim emeklilik programından biri olan Brunel Emeklilik Ortaklığı, iklim değişikliği risklerini yönetmek üzere yeni bir yaklaşım oluşturduğunu açıkladı.

Bu politikanın oluşturulması sırasında 130 varlık yöneticisi ile iletişim kuruldu ve 530 yatırım stratejisi iklim açısından gözden geçirildi.

Brunel’in yeni politikasının beş noktasını aşağıdaki gibi özetlemek mümkün:

• Politika –Brunel, karbona anlamlı bir fiyat koymaları ve fosil yakıt sübvansiyonlarını kaldırmaları için politika oluşturucularını teşvik edecek.
• Ürün – Daha yaratıcı ürünlere talebin olduğu alanları belirleyerek bu alanlarda gelişmeyi desteklemek için Brunel yatırım yapacak.
• Portföyler– Brunel, bir dizi iklim senaryosu altında portföylerine stres testi uygulayacak. Böylece, iklim risklerine daha az maruz kalmayı gerçekleştirmek ve 2°C gelecek hedefi ile bir hizaya getirmek üzere şirketlerle etkin bir iletişim kurmak üzere yatırım yöneticilerini yönlendirmek ve bu hedefleri gerçekleştiremeyenleri değiştirmek hedefleniyor.
• Pozitif Etki – Brunel düşük karbon dönüşümüne yatırdığı portföy oranını ve portföylerinin Paris Sözleşmesi Hedefleri ile nasıl uyum sağladığını açıklayacak.
• İkna- Brunel öncelikli holdingleri ile iletişim kurarak, iklim yönetimi kalitelerini yükseltmek için onları ikna edecek. Bu süreçte Dönüşüm Yolu Girişimi’nin (Transition Pathway Initiative- TPI) değerlendirme yapısını kullanarak, adım adım ilerlemek ve 2022 itibariyle tüm önemli yatırımlarında TPI dördüncü seviyeye gelmek hedeflenecek.

SHARE: