Menu TR

S360Mag

13 February

Mastercard, şirketleri iklim değişikliğine karşı birleştirmek ve mücadelelerini yoğunlaştırmak için bir platform oluşturdu

Mastercard’ın oluşturduğu “Paha Biçilmez Gezegen Koalisyonu (Priceless Planet Coalition)” şirketlerin sürdürülebilirlik çabalarını birleştirmeyi ve çevreyi korumak için anlamlı yatırımlar yapmalarını amaçlıyor.

Citibank, Santander UK, IHS Markir, Saks Fifth Aavenue, L.L.Bean, New York Metropolitan Transportation Authority, Transport for London and American Airlines’ın da üyeleri arasında olduğu platform, önümüzdeki beş yılda 100 milyon ağaç dikmeyi taahhüt etmiştir.

Koalisyonun diğer hedeflerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkün:

• Koalisyon 3 milyardan fazla tüketici veya kurumsal Mastercard sahibine ulaşarak onları iklim değişikliği hakkında bilgilendirecek. Üyeler tüketicilerin toplu ve akıllı taşıma kullanımını teşvik edecekler.
• Üyeler sürdürülebilirlik stratejilerini uygulama ve gerçekleştirmede bilgi paylaşımı yolu ile birbirlerine yardımcı olacaklar.
• Kurumsal Mastercard sahipleri kartlarını seyahatlerde, mal ve hizmet alımlarında kullandıklarında koalisyonun ağaçlandırma girişimine katkı sağlayacaklar.

SHARE: