Menu EN

S360MAG

8 August

En erken Limit Aşımı

Sanayi Devrimi'nden bu yana, küresel ekonomi çok büyük bir ivmeyle gelişiyor. Sadece ekonomik olarak bakarsak endüstriyel gelişmeler insanlık tarihindeki büyük bir başarı olarak kabul edebiliriz. Çünkü ekonomik büyüme milyonlarca insanı yoksulluktan kurtardı. Fakat bu büyüme çok da kontrollü olmadan, doğal kaynakların hoyratça kullanılmasıyla mümkün oldu. 7,6 milyardan fazla insanın artan ihtiyaçlarını karşılamak için kaynakların bilinçsizce kullanılması ormanlar, denizler ve hava kalitesinde kritik düzeylerde kirliliğe yol açtı ve biyolojik çeşitliliği azalttı.
İnsanlık Dünya'nın yeniden üretebileceğinden daha fazla kaynak tüketiyor. Global Footprint Network (Küresel Ayak İzi Ağı)’ün bu yıl yaptığı hesaplama tüketimin ne kadar hızlı gerçekleştiğini gösteriyor. 2019 yılında son 50 yıldan daha fazla kaynak tüketildiğini belirten kuruluş, her yıl Dünya Limit Aşımı Günü'nü hesaplıyor. İlk defa 1970 yılında hesaplanan Limit Aşımı Günü, dünyanın bir yıl içinde yenileyebildiği doğal kaynakların ne kadar erken tüketildiğini anlamamızı sağlıyor. Kuruluş, 2019 Dünya Limit Aşımı Günü’nü 29 Temmuz olarak belirledi ve bu tüm zamanların en erken Limit Aşımı tarihi oldu.

Dünya Limit Aşımı Günü insan faaliyetlerinin Dünya üzerindeki etkisine farkındalık yarattı. Ancak hesaplamak için kullanılan metodolojide bazı eksiklikler var. Küresel Ayak İzi Ağı, Dünya Limit Aşımı Gününü hesaplarken iki temel göstergeyi baz alıyor.
   1. İlk olarak en sık kullanılan çevresel ölçüm birimi olan, Ekolojik Ayak İzi’ni kullanıyor. Her ülkenin ayak izi, nüfusunun tükettiği kaynaklar ve sera gazı salımını soğurması için gereken kaynaklar ile hesaplanıyor.
   2. İkinci gösterge olarak ülkelerin biyolojik kapasiteleri kullanılıyor. Bu gösterge ise her bir ülkenin ürettiği atığı ve kirliliği soğurması için gerekli olan doğal kaynaklardan hesaplanıyor.
Hesaplamalar 2019 yılında insanların ekosistemin yenilenebileceğinden 1,75 kat daha hızlı doğal kaynaklar kullandığını belirtiyor, başka deyişle bir yılda 1,75 Dünya tüketiyoruz.
Küresel Ayak İzi Ağı, kirliliğin ve tüketilen doğal kaynakların detaylıca ölçülemedikten sonra çevresel problemleri çözmenin daha zor olduğunu belirtiyor. Çevre üzerindeki tüm insan etkilerini kaydeden küresel bir ölçü birimi oluşturmanın gerekliliğinin üzerinde duruluyor. Limit Aşımı Günü doğal kaynakların sürdürülemez kullanımlarını vurguluyor ancak çevre politikasını geliştirmek için bilimsel olarak daha küresel ve daha kapsamlı bir ekolojik risk anlayışına ihtiyacımız var.
Sürdürülebilirliğin daha etkili ölçülmesinin, doğal kaynakların daha verimli kullanılmasında ve karbon salımının azaltılmasında daha somut adımlar atılmasını sağlayacağı düşünülüyor.

PAYLAŞ: