Illustration Fabio Consoli

Arzumuz

Ülkemiz ve yakın coğrafyamızda bugünden “farklı” bir geleceğin inşaasına katkıda bulunmak. Günümüzün ve geleceğin nesilleri için sürdürülebilirliği mümkün kılacak karmaşık konulara yalın ve etkin çözümler üretmek.

 • S360 Advisory

  Sürdürülebilirlik yolculuğunuzda kurumunuza yol arkadaşlığı yaparken, gerekli olan değişimin yönetimi için stratejik sürdürülebilirlik ve iletişim hizmetleri sunuyoruz.

  Kurumlara stratejik derinliği olan gerçekçi bir sürdürülebilirlik yönetimi yaklaşımı sunmayı taahhüt ediyoruz. Karşılaşılan sosyal ve çevresel sorunların/etkilerin çözümü/yönetimi için yenilikçi yaklaşımlar sunarak, kurumların toplum için değer yaratmasını sağlıyoruz. Sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlarken, temel paydaşlar üzerinde değer yaratan kurum anlayışının gelişimine destek oluyoruz. Günümüzün hızla değişen risk ve fırsatlarına, kurumların proaktif cevap verebilmesi için 360 derece stratejik sürdürülebilirlik yaklaşımını tüm iş süreçlerine entegre ediyoruz.

 • Istanbul Social Enterprise

  ISE daha katılımcı bir toplumsal düzen arzusuyla, ölçülebilir sosyal etki yaratmak ve “farklı" iş fırsatları geliştirmek için kurulmuştur. Kar odaklı özel yatırımların gücünü kullanarak sosyal sorunlara çözüm ararken, kar yaratan ve yarattığı kardan yeni fırsatlar yaratmak için çalışır. ISE aynı zamanda devletlerin sağladığı finansal destekleri geliştirdiği inovatif finansman modelleriyle sosyal etki yatırımına çevirir.

  ISE öncelikli olarak, insanlar ve toplum için dönüşümsel değişime önderlik etme amacıyla kültür, sanat ve bilim alanlarında alt yapıları geliştirmek için çalışır. ISE, sosyo-ekonomik gelişim için sanatın, kültürün ve bilimin gücüne inanmaktadır. Böylelikle ISE, sanat, kültür ve bilimin Türkiye’nin kişisel ve toplumsal gelişimine etkisini artırmak için  yatırım sermayesinden güç almayı hedeflemektedir.

  ISE aşağıdaki alanlarda önemli tecrübe ve bilgi sahibidir;

  • sergi tasarımı,
  • müze geliştirme projeleri ve operasyonları,
  • deneysel alan, deneyim merkezleri, eğitim ortamları tasarlama ve yönetme,
  • ekonomik ve sosyal etki analizi.

 • THINK360

  Bir Bakışta THINK360

  S360 olarak, sürdürülebilirlik için liderlik ve öğrenme ile ilgili konuları THINK360 yapısı altında geliştiriyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için eleştirel yaklaşımlar ve yenilikçi çözümleri temel alan ve toplumun sürdürülebilirlik sorunlarının çözümüne katkı sunan araçları ortaya çıkarıyoruz. İlgili araştırmaları ve yayınları destekleyerek; toplantılar, çalıştaylar, oturumlar ve birlikte çalışma günleri organize ederek; sürdürülebilirlik, öğrenme, liderlik ve değişim konularında 360 derecelik, kapsayıcı yaklaşımları hayata geçiriyoruz.
  Ayrıntılar için tıklayınız.