Illustration Fabio Consoli

HİZMETLER

S360

Sürdürülebilirlik İletişimi
Sürdürülebilirlik Raporlaması (GRI, UNGC, CDP, etc.)
Rapor Doğrulaması (Assurance)
Ortak Değer İletişimi
Çalışan Katılımı
"Yeşil Badana" Önleme
Görsel Özetleme (Graphic Recording)
Sürdürülebilirlik Oyunları
Infografik Hizmetleri
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Çalışmaları

Sürdürülebilirlik Stratejisi
Mevcut Durum ve Boşluk Analizi
Sürdürülebilirlik Vizyonu Belirleme ve Yol Haritası Oluşturma
Ortak Değer Stratejisi
Sosyo-Ekonomik Etki Değerlendirmesi
Performans Kıyaslaması: Tomorrow's Value Rating Yöntemi
Paydaş Haritalandırması & Analizi
Paydaş İlişkileri Yönetimi

Operasyonel Sürdürülebilirlik
İklim Değişikliği Riskleri Değerlendirmesi
Sera Gazı Hesaplanması ve Denetimi
İklim Değişikliğine Hazırlık ve Uyum Stratejisi
Performans Göstergeleri ve Skorkart Geliştirme
Stratejik Yaşam Döngüsü Analizi (SLCA)
Yaşam Döngüsü Analizi (LCA)

Liderlik ve Eğitimler
Ortak Değer Yaratma
Yeşil Badana
Paydaş Katılımı
Sürdürülebilir Gelecek Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Raporlaması
Yönetici Liderliği
Sürdürülebilirlik 101

Istanbul Social Enterprise

ISE daha katılımcı bir toplumsal düzen arzusuyla, ölçülebilir sosyal etki yaratmak ve “farklı" iş fırsatları geliştirmek için kurulmuştur. Kar odaklı özel yatırımların gücünü kullanarak sosyal sorunlara çözüm ararken, kar yaratan ve yarattığı kardan yeni fırsatlar yaratmak için çalışır. ISE aynı zamanda devletlerin sağladığı finansal destekleri geliştirdiği inovatif finansman modelleriyle sosyal etki yatırımına çevirir.

ISE öncelikli olarak, insanlar ve toplum için dönüşümsel değişime önderlik etme amacıyla kültür, sanat ve bilim alanlarında alt yapıları geliştirmek için çalışır. ISE, sosyo-ekonomik gelişim için sanatın, kültürün ve bilimin gücüne inanmaktadır. Böylelikle ISE, sanat, kültür ve bilimin Türkiye’nin kişisel ve toplumsal gelişimine etkisini artırmak için  yatırım sermayesinden güç almayı hedeflemektedir.

ISE aşağıdaki alanlarda önemli tecrübe ve bilgi sahibidir;

• sergi tasarımı,
• müze geliştirme projeleri ve operasyonları,
• deneysel alan, deneyim merkezleri, eğitim ortamları tasarlama ve yönetme,
• ekonomik ve sosyal etki analizi.

THINK360

Bir Bakışta THINK360

S360 olarak, sürdürülebilirlik için liderlik ve öğrenme ile ilgili konuları THINK360 yapısı altında geliştirme hedefi ile yeni bir yolculuğa çıktık. Bunu gerçekleştirebilmek için eleştirel yaklaşımlar ve yenilikçi çözümleri temel alan ve toplumun sürdürülebilirlik sorunlarının çözümüne katkı sunacak araçlar ortaya çıkarmayı planlıyoruz. İlgili araştırmaları ve yayınları destekleyerek; toplantılar, çalıştaylar, oturumlar ve birlikte çalışma günleri organize ederek; sürdürülebilirlik, öğrenme, liderlik ve değişim kolaylaştırıcılığı bağlamlarında 360 derecelik, kapsayıcı bir yaklaşımı uygulamaya geçirmek amacındayız.

Bu yeni ve farklı girişimin ilk sonucu, ilgilenen herkesin kullanabilmesi için tasarlanan ve yakın zamanda hayata geçirdiğimiz Türkiye’nin ilk sürdürülebilirlik kütüphanesi oldu! Kütüphanemizin amacı; yukarıda belirttiğimiz konular ile ilgili bilgiye ve öğrenme yöntemlerine erişim sağlamak. Ofisimizde bulunan kütüphanemizi istediğiniz zaman ziyaret edebilir, bir fincan kahve eşliğinde araştırmanızı yapabilir ya da kitaplarımızdan ödünç alabilirsiniz. THINK360’ın diğer bir katkısı da sürdürülebilirliği ilgilendiren en önemli konularda hazırlayacağımız kısa bilgi notları olacak. İki ayda bir yayımlanacak olan Notlar, yine herkesin erişimine açık olacak. Ana akım ve alternatif sürdürülebilirlik söylemleri ve ilgili konular kapsamında özgün içerik yaratmak ve bunları yine özgün ve eğlenceli biçimde iletişime taşımak Notlar’ın ana amacı. Son olarak, yakın zamanda etkinliklerine başlayacağımız, yenilikçi ve katılımcı iletişim yöntemleri ve araçlarını benimseyecek olan 360oDiyaloglar ile sürdürülebilirlik gündemini hep birlikte masaya yatıracağız.

Bu girişimleri hayata geçirirken, sürdürülebilirliği Türkiye’deki ana akım tartışmalar arasına sokmanın ve daha geniş kitlelerle birlikte tartışmanın umudunu taşıyoruz. Aynı zamanda S360 olarak, tüm paydaşlarımızı bu verimli ve heyecan verici süreçte birlikte öğrenmeye ve birlikte üretmeye davet ediyoruz.