Menu

23 February

Küresel Tedarik Zinciri Raporu yayımlandı

CDP'nin 2018 Küresel Tedarik Zinciri Raporu’na göre, tedarik zincirinde emisyonla mücadele konusunda lider şirket sayısı bir yılda iki katına çıktı. İklimle ilgili riskler konusunda farkındalık yüksek olmasına rağmen, bu liderlik hareketi tedarik zincirinde kapsamlı aksiyonlar başlatamıyor ve emisyon azaltımı ve maliyetleri düşürmede yetersiz kalıyor.

Tedarik zincirindeki emisyonlar direkt operasyonlarda ortaya çıkan emisyonlardan yaklaşık dört kat daha yüksek. Bu anlamda Paris Anlaşması’nın hedeflerini gerçekleştirmek için tedarik zincirinin her aşamasında aksiyon almak gerekiyor. Gitgide sayısı artan bir grup şirket tedarik zincirinde emisyon azaltımı konusunda öncülük ediyor. Bu yıl, CDP’nin Tedarikçi Katılımı lider kurulu, aralarında Bank of America, Kellogg Company, Nestlé ve Unilever gibi şirketlerin bulunduğu 59 şirketin tedarik zincirinde emisyonlarını düşürüp çevresel risklerin azaltılmasına katkı sağladıklarını açıkladı. Böylelikle 2017’de sayısı 27 olan lider şirket sayısı ikiye katlanmış oldu.

CDP’nin davetine yanıt veren tedarikçilerin %76’sı iklim değişikliği konusunda kendi faaliyetlerini etkileyebilecek riskleri tespit etti. CDP’ye yanıt veren şirketlerin %52’si ise iklim değişikliğini iş stratejilerine entegre ettikleri beyanında bulundu. Bu oranlar, tedarik zincirinde emisyon azaltımı konusunda büyük bir potansiyel olduğunun göstergesi. Ancak, Küresel Tedarik Zinciri ağının büyük bir kısmı bu konuya kayıtsız kalıyor. CDP’ye yanıt veren tedarikçilerden, emisyonları azaltmak, su güvenliği ve ormansızlaştırma konularında kendi tedarikçileriyle ortak hareket edenlerin oranı %23’ün altında.

SHARE: