Menu

21 August

Fortune 500'a Sürdürülebilir Alternatif Forest 500

Forest 500, tropik ormanların yok olmasının önüne geçebilecek, dünyanın dört bir yanındaki hükümet, şirket ve finans kuruluşlarının performanslarını ölçen ve hareketlerini takip eden bir oluşum. 

Tropik ormanların tahribinde ve yok olmasında en büyük paya sahip olan palm yağı, soya, sığır eti, deri, kereste, kağıt hamuru ve kağıt gibi ürünler kompleks tedarik zincirleri aracılığı ile evlerimize giriyor. Market raflarındaki paketli ürünlerin %50’sinden fazlası bu riskli ürünlerden en az birini içermekte dolayısıyla yağmur ormanlarının tahribinde ve yok olmasında görünmez yollardan da olsa hepimizin payı bulunuyor. 2014’te pek çok lider, çok uluslu şirket, yerel topluluk ve sivil toplum kuruluşu tarafından imzalanan New York Orman Deklarasyonu ile Consumer Goods Forum tarafından da dile getirilen, ormansızlaşmanın önüne geçmeyi amaçlıyor. Ormanların yok edilmesini sona erdirmek için verilen taahhütlerin hükümet, şirket ve finans kuruluşları tarafından karşılanıp karşılanmadığı Global Canopy Programme tarafından oluşturulmuş kapsamlı değerlendirme metodolojileri ile değerlendiriyor. Forest 500’ın Şirketler listesinin başını ormansızlaşmanın önüne geçmede payı değerlendirme kriterlerine göre 5 üzerinden 5 olan, yıllık palm yağı kullanımı 400,000 tonu bulan Nestlé, P&G, Unilever ve Danone gibi hızlı tüketim malları üreticisi şirketler çekiyor. Aynı zamanda 150 yatırımcıyı da orman politikaları, politikanın gücü ve raporlama ve şeffaflık kriterlerine göre değerlendiren Forest 500′ın metodolojisine göre yaptığı puanlama sisteminde, bankalar ve diğer finansal kuruluşlar ESG kriterlerini göz önünde bulundurarak yatırım yapmaya teşvik ediliyor. Bu puan sisteminde 5/5 alan tek finansal kurum şimdilik ormansızlaştırma ile mücadele konusunda kapsamlı ve sağlam bir politikaya sahip olan, bu yaklaşımını şeffaf şekilde raporlayan HSBC. HSBC’nin hemen arkasından 4/5 puanla AXA, Rabobank, Bank of America, Credit Suisse, Deutsche Bank, Societe Generale, ING, RBS, JP MORGAN CHASE, BNP PARIBAS, UBS yer alıyor.

Forest 500 son olarak Ocak 2015′te finansal sektörün orman politikalarını değerlendirdiği bir doküman yayımladı. Yatırımcıları düzenli olarak gözlemleyen ve ormansızlaşma ile mücadele konusunda performanslarını ölçen kuruluşun anahtar bulguları ise aşağıdaki gibi:

- Yatırımcıların ormansızlaşmanın hızlıca sona erdirilmesi ve orman dostu bir ekonomi inşasındaki payı büyük fakat pek çoğunun sürdürülebilir yatırım politikaları bulunmuyor. 
-  Her 100 yatırımcıdan 18’i, kredi verme süreçlerine sürdürülebilirlik kriterleri getiren politikalar geliştiriyor. Fakat büyük resim hala endişe verici ve daha fazla ilerlemeye ihtiyaç var.
- Değerlendirmeye alınan yatırımcılardan hiçbirinin ormansızlaşmaya sıfır katkı sunacak yatırımlar yapacaklarına dair taahhüdü bulunmamakta. 
- Değerlendirme sonuçlarına göre Avrupa’daki yatırımcılar, Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik’teki yatırımcılara nazaran daha fazla sürdürülebilir yatırım politikaları geliştiriyorlar. 
- Toplam 150 yatırımcıdan 78’i Kuzey Amerika’da. Birleşik Devletler’deki yatırımcıların, tüm yatırımcılar ile paylaşılan toplam yatırımlardaki payları %77. 
- Bankalar diğer yatırımcı türlerine nazaran değerlendirmelerden daha yüksek skorlar elde ediyorlar. Değerlendirmeye alınan yatırımcılar arasında devlet fonları ve hedge fonlarının sürdürülebilir yatırım politikaları olmadığı görülüyor.
- Sürdürülebilir yatırım politikası bulunan 69 yatırımcıdan 10’unun uygulama politikaları bulunmuyor ve yalnızca 7’si tüm yatırımlarında sürdürülebilir yatırım politikalarını uyuyor. Yatırımcılar sürdürülebilir yatırım politikalarına çoğunlukla belli kriterleri karşılayan yatırımlarda uyuyor. 

- Forest 500 listesindeki Şirketlerin yatırımcıları, liste dışındaki şirketlerin yatırımcılarına oranla değerlendirmelerde daha iyi skorlar elde ediyorlar. 

Değerlendirme metodolojisini geliştiren Global Canopy Initiative Hakkında:

Planet Under Pressure videosu Global Canopy Initiative’in misyonunu anlatıyor. GCP, doğal kapitalin insan refahı ve gelecek kuşakların kalkınması için korunması ve geliştirilmesi gerektiğinden hareketle kurulmuş bir inisiyatif. Çalışmalarını 4 alanda yoğunlaştırıyor: 

1- İnsan güvenliği ve ormanlar

2- Ormansızlaştırma araçları 

3- Ormanlar ve finans 

4- Doğal kapital hesap verilebilirliği (Natural Capital Accountability)

Oxford merkezli GCP’nin önde gelen proje ve girişimleri Forest Footprint Disclosure Project, REDD, Orman Finansmanı Sağlama (Unlocking Forest Finance), Doğal Kapital Bildirgesi (Natural Capital Declaration), Küçük Kitap serisi, global ekonomide ormanları korumak için yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklanıyor.

SHARE: