Menu

23 March

İklim değişikliği 140 milyon insanı evinden edebilir

Dünya Bankası'na göre 2050 itibarıyla iklim değişikliği, ülkeler içinde ve sınırların ötesinde büyük göç hareketlerine neden olacak. Buna göre, on milyonlarca insan kalabalık ve altyapısı zayıf gecekondu mahallelerine yerleşmek durumunda kalabilir. Dünya nüfusunun %55’inin incelendiği Dünya Bankası araştırma sonuçlarına göre, Sahra Altı Afrika’da 86 milyon, Güney Asya’da 40 milyon ve Latin Amerika’da 17 milyon insanın yer değiştirmesi bekleniyor. Bu büyüklükte bir nüfus değişiminin, göç edilen yerlerde var olan yönetimlerle toplumsal ve ekonomik sorunlar yaratma olasılığı çok yüksek.

Dünya Bankası’nda İklim Değişikliği Direktörü olarak görev yapan John Roome, iyimser bir bakış açısıyla, iklim değişikliğine dayalı göçlerin gerçekleşeceğini fakat harekete geçip cesurca hareket edersek bu durumun bir krize dönüşmeyeceğini belirtiyor. Roome, bu sürecin sorunsuz geçmesi için devletlerin atması gereken adımları özetle söyle açıklıyor:
• Sera gazı emisyonlarının azaltımının hızlandırılması,
• Devletlerin ulusal kalkınma planlarına iklim değişikliğiyle mücadelenin katılması,
• Kalkınma planlamasında kullanılmak üzere veri ve analize yatırımın arttırılması.

İklim değişikliği sonucunda ülkeler içinde göç alan ve göç veren yerler “sıcak noktalar” olarak ortaya çıkacaklar. Yerel yönetimlerin şimdiden bu bölgeleri belirleyip gerekli altyapı ve kaynakların yönetimini sağlamas,ı iklim değişikliğine bağlı göçün yönetilmesinde büyük önem taşıyor. Sadece incelenen bölgelerde nüfusun %3’e yakınının yer değiştirmesi bekleniyor, bu durumun dünyanın geri kalanında da gerçekleşeceği varsayılabilir. İklim değişikliği sonucu ortaya çıkacak olan ülkeler arasındaki göç, sınır ötesi çatışma çıkması potansiyelinden dolayı çok dikkat çekiyor ancak iç göç altyapı, iş olanakları, yiyecekler ve su kaynakları üzerinde baskı oluşturarak ciddi aksamalara neden olabilir.

140 milyon kişilik göç tahmini, bugün mevcut olan verilere bakılarak yapılmış bir tahmin, dolayısıyla koşulların değişmesi durumunda bunun önüne geçilebileceği düşünülüyor. Örneğin Dünya Bankası raporuna göre, ekonomik kalkınma daha iyi eğitim ve altyapı yoluyla iklim değişikliğini de kapsayacak şekilde yapılırsa, incelenen üç bölgedeki iç göç 65 milyon ile 105 milyon arasında kalabilir. Sera gazı emisyonlarının azaltılması için güçlü bir önlem alınırsa, göç rakamlarının 30 milyon ile 70 milyon civarında düşüş gösterebileceği belirtiliyor.

İklim değişikliğinin en çok en yoksul ve en savunmasız grupları etkileyeceği, tarımın dünyanın geniş bölgelerinde zor ve hatta imkânsız hale geleceği, su kaynaklarının tehdit altında olacağı ve bazı bölgelerde sel, kuraklık ve sıcak hava dalgaları oluşma olasılığının artacağı öngörülüyor. İklim değişikliği kaynaklı göçler konusunda önlem almaya bir an önce başlamak gerekiyor.

SHARE: