Menu

10 August

Hükümetler, Global Compact Yerel Ağlarına katıldı

Birleşmiş Milletler Üst Düzey Siyasi Forumu (UN High-Level Political Forum -HLPF) kapsamında gerçekleşen etkinlikte Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ülkeler seviyesinde gündem oluşturmak için yol haritaları tartışıldı. Etkinlik, bir sonraki adım olarak siloları yıkarak, gittikçe daha kritik hale gelen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin finansmanı konusunda hükümetler, iş dünyası, yatırımcılar ve Birleşmiş Milletler’i bir araya getirecek sürece yoğunlaşmayı hedefliyor.
Etkinlikte, hükümet, iş dünyası, yatırımcı grupları, Birleşmiş Milletler ve Global Compact Yerel Ağlar’dan temsilciler en iyi uygulamalar, oluşan tecrübe, yeni diyaloglar ve yeni yaklaşımlar konusunda aktarımda bulundular. Yapılan görüşmelerde hükümetler ile iş dünyası, özel sektör yatırımları ile ülkelerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik planlarının hizalanması konusunda fikir birliğine vardılar.
Görüşmeler sırasında hükümetlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile paydaşları ilişkilendirmek için önemli bir rol oynayabilecekleri vurgulandı. Brezilya-Parana Eyaletinde yerel yönetimin tüm kamusal satın alma süreçlerinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik stratejileri olan firmaları tercih etmesi kararı, iyi örnekler paylaşımında öne çıkan uygulamalar arasında gösterildi.
Etkinlik kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Ülke Planları’nın tartışıldığı panelde özel sermayenin sürdürülebilir iş için harekete geçmesine odaklanıldı. Bunun için hükümetlerin uygulayabileceği yaklaşım ve politikalar aşağıdaki gibi açıklandı:
-Özel sektörün Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleşmesinde oynayabilecekleri role ilişkin ödül ve teşvik paketleri,
-Hükümetlerin Gönüllü Gözden Geçirmelerde yatırımcı topluluğu ile olan iletişimlerini arttırması,
-Hükümetlerin yatırım fırsatlarını daha iyi belirleyip tanıtmaları,
-Yatırımcıların, fırsatları maksimize etmek için yatırım hedefleri ve etkileri üzerine hükümetlerle birlikte çalışmaları,
-Yatırım için istikrarlı bir politik çevreye duyulan ihtiyaç,
-Hükümet ve yerel yönetimlerin proje önceliklendirmelerde öngörülebilirlik, taahhüt, devamlılık gözetmeleri,
-Hükümetlerin izleme ve bilgilendirmelerde hızlı olmaları
 

SHARE: