Menu

14 July

Value Xd etki yatırımcılığına çığır açacak bir yenilik getiriyor

Tüm değer zincirini yeniden yorumlayan ve kapsayan analitik teknolojiye sahip en yeni ve benzersiz bulut tabanlı analitik platform Value Xd, Value Xd Impact'in lansmanını yaptı. Sürdürülebilir etki yatırımı için dünyanın ilk analitik ekosistemi olan Value Xd Impact, Sorumlu Yatırımcı Dijital Festivali’nde ilk kez kamuoyuna açıklandı.

Value Xd Kurucu ve İcra Kurulu Başkanı Dr. Armen Papazian, “2016 Paris İklim Anlaşması ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan bu yana yatırımcılar için yatırımlarını bu yeni hedef ve amaçlarla hizalama sorumluluğu doğdu. Bunu başarmak için esnek ve verimli platformlara ihtiyaç duyuyorlar, bu yüzden etki yatırımına adanmış özel bir analitik ekosistem geliştirdik. Şimdi iklim değişikliğinin gelecek nesiller için etkilerini gözlemleme ve bunlara set çekmenin tam zamanı. Bu bağlamda Value Xd Impact anahtar görevi görebilir.” sözleriyle yeni platformun önemini anlattı.

Çığır açan bu yeni platform, yatırımcılara etkilerini sorumlu bir şekilde tasarlama fırsatı yaratan benzersiz modüller sağlamakta. En yaygın kullanılan analiz yazılımlarında, denklemler verinin arkasında konumlandığından temel bir mimari sorun yaratır. Value Xd’nin platformunda ise denklemler her zaman küresel olarak uygulanabilen ve paylaşılabilen evrensel soyut araçlar olarak verinin üstünde ve önünde yer almakta. Ayrıca, Value Xd platformundaki denklemler kodlayıcı tarafından icat edilen kısaltmalarla değil, her zaman matematiksel dilde yazılıyor. Bu da Value Xd Impact’i, sorumlu ve sürdürülebilir etki yatırımının sınırlarını aşma ve bir sonraki seviyeye taşımada iddialı bir konuma getiriyor.

Value Xd Impact, kullanıcıya önceden tasarlanmış çeşitli araçlar da sunmakta. Geleneksel ve yaygın olarak kullanılan araçların yanı sıra alan değeri optimizasyonu ile diğer emisyon hesaplayıcıları ve projektörleri gibi daha yenilikçi ve bütünsel araçlar da platforma dahil.

Value Xd kurucuları, COVID-19 ile birlikte çoktan başlamış olan dijital dönüşüm sürecinin yoğun olarak daha fazla tetiklenmesinin ise bu platformun önemini ve gelecekteki değerini artırdığını düşünüyorlar. Papazian’ın ifadesiyle; “Bu aşamayı çok özel kılan şey, dijital derinleşmeye bir mantra değişiminin eşlik etmesiyle yatırım felsefesi ve yaklaşımında radikal bir dönüşümün yaşanmasıdır. Çoğunlukla rekabete dayalı işleyen dünyamız değişmekte ve yerine aktörlerin iş birliğine daha açık olduğu yeni bir düzen gelmektedir.”

Papazian’a göre bu tutum değişikliği, iklim değişikliğine karşı küresel tepkimiz için kritik bir gereklilikti. “Bu yeni dönemde, teknoloji merkezi bir güven kanalı olmanın yanı sıra değer yaratma ve paylaşma için bir mihenk taşı haline geldi. Value Xd Impact, sürdürülebilir etki yatırımları için hem bir analitik ekosistem hem de küresel ölçekte analitik zekanın yaratılmasını ve paylaşılmasını kolaylaştıran ve geliştiren bir evren olarak tasarlanmıştır.”

Value Xd Impact’de sanal bir tur yapmak için bu linke tıklayabilirsiniz.

SHARE: