Menu

14 May

CDSB raporlama sisteminde güncelleme

İklim Beyanları Standartları Kurulu (The Climate Disclosure Standards Board – CDSB) “Çevresel Bilgiler, Doğal Sermaye ve İlgili İş Etkileri Raporlama Çerçevesi”ni, İklim Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (TCFD) önerileri doğrultusunda yeniden düzenledi ve beş yıllık stratejisini açıkladı.

Yeni yayımlanan raporlama sistemi, Kurul’un ilkeleri, TCFD önerilerinin raporlama gereklilikleri ve tavsiye edilen destekleyici nitelikteki beyanlar arasındaki bağlantıları açıkça gösteriyor. Tavsiyeler arasında, hedefleri net olarak gösterilmiş, daha detaylı beyan yapma beklentisi de bulunuyor. Risk yönetimi hakkında ek bir kılavuzun yanı sıra şirketlerin, Paris Anlaşması ve gerekliliklerine uygun olarak stratejilerinin “Küresel ortalama sıcaklık artışını 2 derece veya daha altında tutma” hedefinin gerçekleşmesi durumunda oluşacak risklere karşı ne kadar dirençli olduğunu dikkate almaları için öneriler de sunuyor.

CDSB raporlama sistemi, şu anda toplamda piyasa değeri 5,2 trilyon dolar düzeyinde olan şirketler tarafından kullanılıyor ve bu şirketlerin, TCFD tarafından tanımlanan ana akım raporları aracılığıyla iklim değişikliği ve doğal sermaye bilgisini raporlamalarına yardımcı oluyor.

CDSB’nin yayımladığı beş yıllık stratejisine bakılınca, Kurul’un önümüzdeki dönemde de gelişmiş kurumsal beyanları desteklemeyi, sermayenin daha iyi tahsis edilmesine katkıda bulunmayı ve böylece daha sürdürülebilir finansal ve çevresel sistemler oluşturmayı hedeflediği görülüyor.

SHARE: