Menu

12 October

Günümüzde Sürdürülebilirlik Liderliği

İş dünyası ve sürdürülebilirliğin kesişim noktasında araştırmalar yürüten GreenBiz, “Mesleğin Durumu” raporunun beşincisini yayımladı. Raporda, iş dünyasında sürdürülebilirlik ile ilgili kariyere sahip çalışanların ve içerisinde bulunduğumuz sektörün nasıl bir gelişim gösterdiği ile ilgili sonuçlar yer alıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, pozisyonlardan maaşlara, iş tanımlarından sektördeki gelişim fırsatlarına kadar bir çok konu derinlemesine araştırılıyor. Bu kavramların yanı sıra rapor, yeni iş fırsatları için sürdürülebilirliğin kaldıraç etkisinden yararlanabilme noktasında tüyolar içeriyor.

Araştırmadaki en önemli bulgulardan birinin; sektörün, sürdürülebilirliği, sadece raporlama ve paydaş katılımı gibi pratiklerden iş stratejisi, değişim yönetimi ve saha uygulamalarına doğru taşıyor olması olarak görülüyor.

Raporda öne çıkan diğer başlıklar ise şu şekilde:

Sürdürülebilirlik programları istikrarlı bir şekilde devam ediyor: Önceki yıllardan farklı olarak raporun hazırlanması sürecinde yürütülen araştırma ile çalışanlara, şirketler içerisinde yer alan sürdürülebilirlik liderlerinin ve sürdürülebilirlik çalışmalarını sahiplenen bir CEO’nun şirketten ayrılması halinde sürdürülebilirlik faaliyetlerinin nasıl etkileneceği soruluyor. Ankete katılan çalışanların sadece yüzde 17'si şirketin sürdürülebilirlik faaliyetlerinin devam etmeyeceği yönünde görüş bildirirken, yüzde 58'i şirketin bu konudaki vizyonunun değişmeyeceğini düşünüyor. Bunun sebebi olarak da şirketler içerisinde sürdürülebilirlikten sorumlu kişinin düzenli olarak yönetim kuruluna raporlama yapması olarak görülüyor.

Uzmanlıklar artıyor: Geçmişte şirketlerin sürdürülebilirlik faaliyetlerini ağırlıklı olarak kurumsal sosyal sorumluluk algısıyla yürütmeye çalıştıkları bilinirken günümüzde ilgili tüm faaliyetlerin şirketler içerisinde konumlanmış sürdürülebilirlik departmanları ve konu özelinde çalışan sürdürülebilirlik profesyonelleri ile yönetilmeye başlandığı anlaşılıyor. Öyle ki raporda, şirketler içerisinde sürdürülebilirlik özelinde çalışan kişi sayısının sadece geçtiğimiz dört yıl gibi kısa bire süre içerisinde üç kat artması ve üst düzey yöneticilerin yarısından fazlasının sürdürülebilirlik ile ilgili rollerinden ötürü işe alındığı belirtiyor.

Cinsiyete bağlı maaş eşitliğine gidiliyor: Bu yılki rapor cinsiyet eşitliği adına da umut verici gelişmeler barındırıyor. Sürdürülebilirlik faaliyetleri ile öne çıkan, yıllık cirosu 1 milyar doların üzerindeki şirketlerin yönetici ve direktörlerinin yarısından fazlasının kadınlardan oluştuğu görülüyor. Kadın yöneticiler halen erkek muadillerine göre yüzde 5 daha az maaş alsalar da dünya standartları düşünüldüğünde sürdürülebilirlik ile ilgili çalışan profesyonellerin cinsiyete bağlı maaş eşitliği noktasında da daha iyi bir noktada olduğu görülüyor.

SHARE: