Menu

14 May

WBA Washington toplantısından notlar

Daha önce Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkıları temel alarak şirketleri sıralayan karşılaştırma ölçütleri geliştirmek amacıyla paydaşlarından görüş alan World Benchmarking Alliance (Dünya Karşılaştırma Ölçütü İttifakı – WBA), ilkini New York’ta gerçekleştirdiği aylık toplantılarına Jakarta, Londra, Kuala Lumpur, Cape Town, Nairobi, Mumbai ve Buenos Aires’ten sonra Washington’la devam etti.

20 Nisan’da gerçekleşen Washington toplantısı daha önceki küresel ve bölgesel nitelikli toplantılarda anlaşılan konular üzerinden ortak görüş oluşturması adına önem taşıyordu. Bu toplantıda şirketlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üzerine kriterlerin önemi konuşuldu ve Hedefler ile ilgili ölçütlerin, WBA tarafından geliştirilmesi, finanse edilmesi ve korunmasına yönelik öneriler geliştirildi.

Danışma toplantılarını bir sohbet havasında ve isteğe bağlı katılımla tasarlayan WBA, böylece sürdürülebilirlik, kurumsal uyum ve ittifakın bu bağlamda alacağı rol için gerekli olan anlayış ve bilgiye ulaşmayı hedefliyor. Washington toplantısı bağlamında şekillenen son WBA dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.

SHARE: