Menu

21 June

Cinsiyete dayalı maaş eşitsizliğinin maliyeti 160 trilyon dolar

İş gücüne katılımda kadın erkek eşitsizliği küresel bir sorun teşkil ediyor. Dünyanın birçok yerinde kadınlar yeterli eğitim alamıyor, iş bulma konusunda sıkıntı yaşıyor, bulduklarında ise erkelere oranla çok daha düşük maaşlar alıyorlar. Ancak bu durum tahmin edilenin aksine sadece kadınları değil bütün ekonomik dengeleri sarsıyor. Dünya Bankası tarafından yayınlanan rapora göre ülkeler servetlerinin ortalama %14'ünü cinsiyete dayalı gelir eşitsizliğinden dolayı kaybediyor.

Raporda, kadın erkek arasında eşit ücret, eşit çalışma saati ve iş gücüne katılım sağlanmasının kişi başına yaklaşık 24 bin dolarlık bir refah artışı sağlamasının yanı sıra çocuk ölümlerinde azalma ve eksik beslenme sorunlarının çözümü gibi yan faydalar da doğurabileceğine değiniliyor.

Ekonomistler kapsamlı bir çalışma ile 141 ülke verilerine dayanarak iş gücündeki her bireyin potansiyel becerilerini, eğitimini ve gelecekteki değerini analiz ederek bireylerin “yaşam boyu kazançları” ile karşılaştırdı. Bu karşılaştırmadan yola çıkarak küresel kayıp tahmini yapıldı. Kadınların yaşam boyu kazançları ülkelerin toplam yaşam boyu kazançlarının %38’ine denk gelirken erkekler toplam kazancın %62’sini alıyor. Düşük ve orta gelirli ülkelerde ise servetin üçte birden de az bir kısmı kadınlara gidiyor.

En büyük toplam kayıp ise kişi başına düşen gelirin yüksek olduğu Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde gözleniyor. Bu ülkelerde gelir eşitsizliğinden doğan refah kaybı 40 trilyon dolar ile 50 trilyon dolar arasında değişiyor.

141 ülkenin hepsinde ortak olarak gözlenen sorun kadınların erkeklerden daha az kazanıyor olması. Bulgulara göre kadın erkek arasındaki maaş eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı bir senaryoda global ekonomi 160 trilyon dolar değer kazanacak.

SHARE: