Menu

2 April

BİST Sürdürülebilirlik Platformu 9. yuvarlak masa toplantısını düzenledi

Sürdürülebilirlik çalışmalarının değerlendirilebilmesi ve ortak adımların planlanması için oluşturulan Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Platformu, 28 Şubat tarihinde 9. yuvarlak masa toplantısında üyelerini bir araya getirdi.

Toplantının gündeminde platformun yeni üyelerinin tanıtılması ve yeni üye temsilcileri ile tanışılmasının yanı sıra, üyeler tarafından son dönemde yürütülen sürdürülebilirlik aktivitelerinin ve etkinliklerinin paylaşılması, yerel ve ulusal düzeyde entegre raporlama ve sürdürülebilirlik alanındaki gelişmelerin ve yeniliklerin değerlendirilmesi vardı.

Yuvarlak masa toplantısına Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Derneği, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), CDP Türkiye, Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Sürdürülebilirlik Akademisi, Argüden Yönetişim Akademisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Finans Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) ve BİST temsilcileri katıldı.

Toplantıda, ERTA’nın Sürdürülebilirlik Platformu’na üyeliği kabul edildi, entegre raporlama alanında Türkiye’deki gelişmeler değerlendirildi ve Platform üyeleri güncel sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetişim faaliyetleri hakkında diğer katılımcılarla bilgi paylaşımında bulundu.

SHARE: