Menu

28 September

Sosyal Etki Devrimi Başladı

Risk sermayedarı ve sosyal etki alanında lider olan Sir Ronald Cohen, 2008 yılında finansal piyasaların çöküşü ile sosyal etki devriminin hızlandığına inanıyor. “Sistemin sorunları çözmek yerine, sosyal sorunlar yarattığının farkına vardık. Birçok kişinin açgözlülüğü ve finansal hırsları ile başa çıkmamız gerekiyordu. Etki yatırımı ve daha genel olarak etki yaratma, 2008'deki çöküşe cevap oldu,” diyor Cohen.

Farklı bir ifadeyle, 2008’deki Büyük Buhran pek çok sayıda sosyal ve ekonomik adaletsizliği buzdağının görünen yüzüne çıkardı. Gün yüzüne çıkan adaletsizlikler, farklı sektörlerdeki pek çok profesyoneli etkileyerek, onların, sadece çalıştıkları organizasyonu değiştirme yönünde değil aynı zamanda dünyayı ne kadar etkileyebilecekleri yönünde düşünmeye itti. Henry Ford'un “Sermayenin en iyi şekilde kullanımı o sermayeden daha fazla para kazanarak değil, parayı hayatın iyileşmesi için daha fazla kullanmak olmalı” sözlerinin üzerine, Deloiite tarafından geçen ay yayımlanan insan sermayesi üzerine araştırma 11.000’den fazla işletme liderinin %77’sinin vatandaşlık ve sosyal etkiyi kritik veya önemli olarak değerlendirdiğini ortaya koyuyor.

Ancak bu durum kurumsal liderliğin ötesine uzanan yeni bir düşünme kayması olarak görülüyor. Cohen'in işaret ettiği gibi yatırımcılar da stratejilerini, sadece yatırımların risk ve finansal getirisini göz önünde bulundurmaktan ziyade risk, geri dönüş ve sosyal etkiyi göz önünde bulundurarak şekillendiriyorlar.

Thomson Reuters Vakfı’nın bir anketine göre, ABD sosyal girişimciler için en iyi ülke olarak sıralandırdı ve anketi cevaplayanların %90’ı ABD'de sosyal girişimin hız kazandığını bildirdi. Destekleyici devlet ve federal hükümet politikaları, bu büyüyen hareketin ayrılmaz bir parçası niteliğinde. Aynı ankette, katılımcıların %70'inden fazlası ABD'de girişimcilerin hükümet politikası tarafından desteklendiğini belirtti.

Toplumsal etki yaratmak amacıyla sektörler arası gelişmiş işbirliği örneklerinden biri de, ABD'de yaygın bir şekilde kullanılan Başarı Ödemesi (PFS) olarak adlandırılan Sosyal Etki Tahvilleri (SIB'ler). Erken eğitimde etki yaratan ilk PFS projesi, Utah Yüksek Kalite Okul Öncesi Programı, 2013 yılında başlatıldı ve halen devam ediyor. Bu programda çok sayıda sektör birlikte çalışıyor. Bir banka ve vakıf müdahaleyi işletme sermayesini oluştururken, hizmet sağlayıcılar, akranlarının gerisinde kalma riski olan çocuklar için eğitim çıktılarını iyileştirmek amacıyla araştırma temelli uygulamalarda eğitiliyor. Veriler ve çıktılar program performansını izlemek için kullanılıyor. Nihayetinde, bu proje, hassas grupların yaşamlarını ölçülebilir bir şekilde iyileştirmek için farklı geçmişlerden uzmanları ve uygulayıcıları bir araya getiriyor.

Birden çok sektör, sosyal etki devriminin ardından, insan yaşamını iyileştirme alanında daha etkili bir rol oynamaya çalışıyor ve birlikte çalışmak için daha fazla neden buluyorlar. Gittikçe karmaşıklaşmış sosyal meselelerimize nihayet çözümler üretecek, sosyal etki etrafında toplanmış bir uzmanlık ve enerjinin ortasındayız.

SHARE: