Menu

16 November

Dünya Yatırım Forumu’nda SSE yeni raporunu paylaştı

UNCTAD tarafından düzenlenen Dünya Yatırım Forumu’nda, Sürdürülebilir Borsalar Girişimi (SSE) yeni raporunun lansmanını gerçekleştirdi. Rapor, düzenleyici kuruluşlar, yatırımcılar, uzman kuruluşlar ve borsalardan oluşan, 65’in üzerinde danışman grubun katkısıyla hazırlandı. Raporda, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin daha iyi desteklenmesi amacıyla istikrarlı ve dayanıklı bir finansal sistem için menkul kıymet düzenleyici otoritelerinin katkı sağlayabileceği beş eylem alanı şu şekilde paylaşılıyor:
1. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleştirilmesi için yatırımların teşvik edilmesi;
2. Sürdürülebilirlikle ilgili kurumsal raporlamaların güçlendirilmesi;
3. Sürdürülebilirlik konusunda yatırımcıların görevleri;
4. Sürdürülebilirliği desteklemek üzere kurumsal yönetimin güçlenmesi ve
5. Sürdürülebilirlikle ilgili piyasa yeterlilik ve uzmanlığın geliştirilmesi.
Raporda ayrıca, düzenleyici otoritelerinin dikkate alabilecekleri beş destek alanı da şu şekilde belirlenmiş:
1. Analiz: Piyasa aktörlerinin, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne destek yetkinliklerini geliştirmeye katkı sağlayacak faktörlerin analizi
2. Yol Haritaları: Boşluk ve engellere yönelik, bölgesel ve ulusal yol haritalarını üretilmesi veya destek verilmesi
3. Paylaşım: Tecrübelerin diğer düzenleyicilerle paylaşılması
4. Standartlar: Uygun bölgesel ve uluslararası yapılarla birlikte çalışarak standartlaştırılmış çerçeve ve rehberlerin oluşturulması
5. İş birliği: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusundaki çabaları birleştirmek için ilgili kuruluşlarla birlikte çalışılması.
Yukarıda başlıklar halinde yer verilen konular, raporda alt başlıklar ve ülke uygulamalarından örneklerle detaylı olarak açıklanıyor.

SHARE: