Menu

27 February

Şirketlerin Sosyal Amacı Olmalı Mı?

İngiltere'de bulunan Cranfield Business School'daki Doughty İşletme Bilimleri Merkezi  şirketlerin sosyal sorumluluğu ile ilgili yeni bir rapor yayımladı. Coca-Cola işbirliğiyle hazırlanan “Kar ve Amacı Birleştirmek” adını taşıyan raporda, şirketlerin varlık nedenlerinin temeline sosyal bir amacı oturtmaları tartışıldı. Bugün, pek çok şirket vizyon ve misyonunu sosyal bir değer yaratmak doğrultusunda belirliyor. Yalnızca kar elde etmekten çok daha fazlası için var olduğunun altını çizmeye gayret ediyor. Peki, bu ne kadar inandırıcı? Daha da önemlisi bunu yapmak şirkete ne gibi faydalar sağlıyor? Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 

David Grayson, Melody McLaren, Nadine Exter ve Charlotte Turner'ın ortak yazdığı raporda Financial Times tarafından Avrupalı CEO'larla yapılmış bir anketin sonuçları analiz ediliyor. 

Rapordaki verilere göre şu anki yöneticilerin %90'ı şirketlerin sosyal bir amaca da hizmet etmesi gerektiği konusunda hemfikir. Ne var ki, geleceğin liderlerinin sadece %20'si bu konuda aynı şekilde düşünüyor. Buna gerekçe olarak, her zamanki iş yapış biçimlerinde kökten bir değişim görmediklerini, finansal kriz sonrasında alternatif olmadığı için bu politikalara yönelindiğini ve şirketlerin değişmeleri gereken hızda değişmediklerini gösterdiler. Geleceğin liderleri bu durumun önündeki en büyük engel olarak yöneticilerin tavır ve görüşlerinü algılıyor. Bugünün liderlerine göreyse, asıl engel finansal durum. 

Bugünün liderleri bu konuya biraz daha gelecek kuşaklara yatırım, şirketin devamlılığını sağlamak ve tüketicinin güvenini kazanma olarak bakarken, geleceğin liderlerine göre işe entegre edilen sosyal bir amaç aslında bir çalışan katılımı aracı. 

Hem bugünün, hem yarının liderlerinin hemfikir olduğu bir konu ise bu sosyal amaç belirlenirken asıl bakılan faktörün karlılıkla olan ilişkisi olması. 

Raporun devamını buradan okuyabilirsiniz. 
 

SHARE: