Menu

12 October

İklimle İlişkili Finansal Açıklama Görev Gücü 2018 Durum Raporu’nu yayınladı.

Haziran 2017'de, İklim ile İlgili Finansal Bildirimler Görev Gücü (Task Force on Climate-related Financial Disclosures- TCFD), şirketlerin mevcut raporlama süreçlerinin iklim ile ilgili finansal açıklamalarını alanında daha etkili olmasını sağlamak için bir çerçeve sunduğu raporunu yayınladı. 2017 raporunda, bilinçli ve etkin sermaye dağılımı kararlarını desteklemek için fiyatlandırma riskinde şeffaflığın önemi vurgulanıyordu.

Aynı raporda belirtildiği üzere, birçok yatırımcı için iklim değişikliği önemli finansal zorluklar ve fırsatlar doğuruyor. Daha düşük bir karbon ekonomisine geçişin öngörülebilir bir gelecek için yılda 3.5 trilyon dolarlık enerji sektörü yatırımları gerektireceği ve yeni yatırım fırsatları yaratacağı tahmin edilmekte. İklim değişikliği riskine maruz kalan şirketlerin risk-getiri profili, iklim değişikliğinin, iklim politikasının veya yeni teknolojilerin fiziksel etkileri nedeniyle önemli ölçüde değişebilir. Bu nedenle, uzun vadeli yatırımcıların şirketlerin daha düşük karbon ekonomisine nasıl hazırlandıklarına dair bilgiye ihtiyaçlar duydukları ve bu ihtiyacı karşılayan şirketlerin diğerlerine göre rekabet avantajına sahip olacağı belirtiliyor.

2018’de çıkan raporda Görev Gücü, TCFD tavsiyelerinin temel unsurlarıyla ilgili mevcut uygulamalarına genel bir bakış sağlamak için bu durum raporunu hazırladı.
Raporda öne çıkan bilgiler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- Şirketlerin çoğunluğu, genellikle sürdürülebilirlik raporlarında önceki yıldaki raporda önerilen açıklamalardan en az biri ile ilgili uyumlu bilgileri açıklamıştır.
- Birçok şirket iklimle ilgili bilgileri açıklarken, iklim değişikliğinin şirket üzerindeki finansal etkisini açıklayan şirket sayısı oldukça az olmuştur.
- İklimle ilgili farklı senaryolar karşısında geliştirilecek stratejiler ile ilgili bilgiler ise sınırlıdır. Oldukça az sayıda şirket, farklı iklim senaryoları karşısında geliştireceği stratejilerde esneklik gösterebilmiştir.
- Açıklamalar sektörel ve bölgesel olarak değişim gösteriyor. Şirketlerin iklim ile ilgili finansal açıklamalar açısından odak alanları önemli ölçüde değişmektedir. Örneğin, finansal olmayan şirketlerin büyük çoğunluğu iklimle ilişkili endikatör ve hedeflerini finansal raporlayarak paylaşırken, finansal şirketlerin büyük çoğunluğu ise kurumsal risk yönetimi süreçlerinin iklim ile ilgili risklerini bildirmiştir. Bölgesel farklılıklar açısından, Avrupa'daki şirketlerin daha yüksek bir yüzdesi, diğer bölgelerdeki şirketlerle karşılaştırıldığında tavsiyelere uygun bilgileri açıklamıştır.
- Şirketler, çoğu kez, finansal raporlar, yıllık raporlar ve sürdürülebilirlik raporları gibi çeşitli raporlarda TCFD tavsiyeleriyle uyumlu bilgiler sunmuştur.

İnceleme sonuçları ayrıca, iklim ile ilgili finansal açıklamaların hala erken aşamada olduğunu gösteriyor. Rapor, Görev Gücü’nün tavsiyelerinin uygulanmasının bir yolculuk olduğunu belirtirken, şirketlerin iklim ile ilgili risk-fırsat ve raporlamaları bakımından farklı yerlerde olduklarını vurguluyor.

SHARE: