Menu

20 July

İrlanda, fosil yakıt yatırımlarını geri çekmeye karar veren ilk ülke oluyor

İrlanda Cumhuriyeti, meclisteki tüm partilerin desteğiyle birlikte konu ile ilgili yasa tasarısını geçirmesinin ardından dünyadaki fosil yakıt yatırımından çekilme yolunda adım atan ilk ülke konumuna geliyor.

8 milyar Euro yatırımı olan İrlanda ulusal yatırım fonu, kömür, petrol ve doğalgazı kapsayan yatırımlarını “mümkün olan en uygun zamanda” satacağını açıkladı. Tahminlere göre bu, önümüzdeki 5 yıl içinde gerçekleşecek.

Devletin fosil yakıt yatırımlarını geri çekmesi gerektiğini savunanların belirttiğine göre, hali hazırda bulunan fosil yakıt kaynakları tamamen yakıldığı zaman çevreye çok büyük zararlar verebilecek ve iklim değişikliğini hızlandırabilecek düzeyde. Bu nedenle, yeni fosil yakıt kaynakları bulmak ve daha fazla fosil yakıt üretimi yapmak hem etik açıdan yanlış hem de ekonomik açıdan riskli bir durum.

Yasa tasarısının, senato onayından hızlıca geçmesi ve yıl sonuna kadar yasalaşması bekleniyor. Bu da ulusal yatırım fonunda bulunan 150 şirketten toplam 300 milyon Euro’dan fazla fosil yakıt yatırımının elden çıkarılacağı anlamına geliyor.

Yasa tasarısına göre, fosil yakıt üreten şirketler gelirlerinin %20 ya da daha fazlasını fosil yakıt arama, çıkarma veya rafine etmekten elde eden şirketler fosil yakıt şirketi olarak tanımlanıyor. Eğer bu şirketler fosil yakıt uygulamalarından vazgeçerse tekrar yatırım almaya devam edebilecek niteliğe gelmiş sayılabiliyorlar.

“Küresel Yasal Eylem Ağı” (Global Legal Action Network) bünyesinde çalışan ve yasa tasarısının taslağını hazırlamış olan Garry Liston’a göre, hükümetler fosil yakıtları finansal olarak desteklemeye devam ettiği sürece Paris anlaşmasında iklim değişikliği üzerinde kararlaştırılan yükümlülüklerini yerine getirmemiş olacaklar. Bu nedenle ülkelerin İrlanda’nın izinden giderek fosil yakıt yatırımlarını durdurmaları gerekiyor.

SHARE: