Menu

4 May

ACE Gençlik Forumu, BM’e isteklerini sundu

Bonn'da gerçekleşen 2018 BM İklim Değişikliği Konferansı'nın başlamasının öncesinde, 29 Nisan’da ACE (Action for Climate Empowerment – İklim Güçlenme Eylemi) Gençlik Forumu'nun ilki gerçekleştirildi. 70 ülkeden 100 “gençlik delegesi”, kendi çabalarını paylaşmak ve devlet temsilcilerine öneriler sunmak üzere bir araya geldi.

BM İklim Değişikliği Sekreteri Patricia Espinosa, forumun açılış konuşmasında gençlerin iklim değişikliği çözümünün önemli bir parçası olduğuna ve uluslararası müzakerelere taraf olmalarının gerekliliğine dikkat çekti. Espinoza aynı zamanda, BM Gençlik delegasyonunun müzakerelerdeki rolünün genişlemesiyle müzakere sürecinin kapsayıcılığını arttırdığını ve bu durumun gezegeninin geleceğine katkısının yadsınamaz olduğunu belirtti.

Fiji başkanlığında yürütülen Talanoa diyaloğunda, genç iklim delegeleri ile fikir alışverişinde bulundu. COP23 Başkanlığı’nı yürüten Fijili Alisi Volalevu ve gelecek dönem COP başkanlığını yapacak olan Polonya’dan Inia B. Seruiratu da konuşmalara katıldı.

Forumun odak noktasında, Paris Antlaşması’nın 6. maddesinde ACE başlığı altında toplanan ve bir arada üzerinde çalışılması öngörülen konular (eğitim, öğretim, bilgiye halkın ulaşımı, halkın bilinçlendirilmesi, halkın katılımı ve iklim eylemiyle ilgili uluslararası iş birliği) vardı.

Foruma katılan genç delegeler gruplar halinde ACE aktivitelerinin etkinliğini arttırmanın yolları hakkında beyin fırtınası yaptı. Bu çalışmada, ACE ulusal irtibat kişilerinin (national focal points) desteklenmesi, ACE aktiviteleri için daha fazla fon yaratılması ve iklim eylemi konusunda ilgi ve farkındalık yaratmak gibi taleplerde bulunuldu. ACE Gençlik Forumu’ndan çıkan fikir ve öneriler, 2 Mayıs’ta toplanan BM ACE toplantısında müzakereye sunuldu.

SHARE: