Menu

13 May

UNEP FI, finans sektörü için yeni etki analiz araçlarını tanıttı

Ülkeler, ekonomiler ve topluluklar arasındaki karşılıklı bağımlılıkların daha önce hiç olmadığı kadar belirginleştiği bir dönemden geçiyoruz. Dünyada günlük yaşamları derinden etkilenen milyonlarca insanın olduğu mevcut koşullar altında, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın her birinin neden birbirine bağlı bir şekilde sunulduğunu anlamak belki daha kolay olabilir. Her seferinde, yalnızca bir amaç üzerine yoğunlaşmak yeterli değil. Şimdi, tam da kriz döneminde, iş dünyasının bütünsel ve etki odaklı bir yaklaşıma ihtiyacı olduğu herkes için aşikar.

2017 yılında yayımlanan Olumlu Etki Prensipleri (Principles for Positive Impact), Rethinking Impact düşünce yazısı ve 2018'de yayımlanan iki set uygulayıcı rehberin (Impact Radar ve Model Frameworks) ardından, BM Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) şimdi bankaların, yatırımcıların ve onların hizmet sağlayıcılarının kullanabileceği yeni ve bütünsel bir yaklaşımla etki analizi yapan iki araç prototipi yayınlıyor.

Bu araçlardan ilki olan Kurumsal Etki Analizi Aracı (Corporate Impact Analysis Tool), bankaların ve yatırımcıların müşterilerinin ve yatırım yaptığı şirketlerin etki durumuna dair bakış açısı kazanmalarına yardımcı oluyor. Bu araç bankalar, yatırımcılar ve hizmet sağlayıcılardan oluşan bir Çalışma Grubu aracılığıyla geliştirildi. Olumlu Etki Girişimi'nin kendine özgü yaklaşımını takip eden araç, kullanıcıların şirketlerin bütünsel bir analizini yapmalarını, bu şirketlerin iş faaliyetlerini gerçekleştirdiği iş alanına ve kaynak, üretim veya satış için faaliyet gösterdikleri ülkelerin ihtiyaçlarına göre sağlıyor.

Bankalar için Portföy Etki Analizi Aracı (Portfolio Impact Analysis Tool for Banks) ise Kurumsal Etki Analizi Aracı ile aynı bütünsel metodolojiyi kullanarak bankaların portföylerinin yukarıdan aşağıya analizi yoluyla onlara rehberlik etmek üzere tasarlanmış. UNEP FI üye bankaları ve Sorumlu Bankacılık İlkeleri’ni imzalayanlar ile ortaklaşa geliştirilen bu araç, bankaların, finanse ettikleri değerin yapısına, faaliyet gösterdikleri ülkelerin etki ihtiyaçlarına ve mevcut performans düzeyine göre küresel bir bakış açısı kazanmalarını sağlıyor. Analiz ile bankalar en önemli etki alanlarına yönelik hedefler koyarak topluma katkı sağlamayı amaçlayacaklar.

SHARE: