Menu

14 July

Aviva Investors iklim dönüşümü için yeni bir sermaye fonu oluşturdu

Aviva Grubu’nun küresel varlık yönetim şirketi Aviva Investors, küresel sıcaklıkların yükselmesinin karşısında giderek önem kazanan düşük karbon ekonomisine geçişi desteklemek için ikinci sermaye fonunu piyasaya sürdü.

Aviva Investors İklim Dönüşümü Küresel Sermaye Fonu, küresel sermaye piyasalarından daha iyi performans göstermeyi hedefliyor. Fon, portföy yöneticisi Jaime Ramos Martin tarafından yönetilecek. Yeni fon, Ağustos 2019'da piyasaya sürüldükten sonraki altı ay içinde yönetim altındaki varlıkları 1 milyar Avronun üzerine çıkan Aviva Investors İklim Dönüşümü Avrupa Sermaye Fonu'nu takiben piyasaya sürüldü.

Fon, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve adaptasyonuna yönelik mal ve hizmetlerden maddi gelir elde eden veya iş stratejilerini düşük karbonlu bir dünya senaryosuna göre hizalayan şirketlere yatırım yapan küresel şirketleri hedefleyen uzun vadeli bir yatırım yaklaşımına sahip olacak. Kömür, geleneksel olmayan fosil yakıtlar, Arktik petrol ve gaz üretimi veya termal kömür elektrik üretimine maruz kalan hisse senetlerine yatırım yapmayacak. Petrol, gaz veya gaz yakıtlı enerji üreten şirketlerin ise fona açılımı sınırlı tutulacak. Bunlara ek olarak firmanın 27 güçlü küresel sorumlu yatırım uzmanının ve 40'ın üzerinde hisse senedi yatırım uzmanının fikirlerini ve analizlerini birbirine bağlayan, oldukça entegre bir yatırım yaklaşımı ile müşteriler için güçlü bir performans sunulmaya çalışılacak.

Aviva Investors Hisse Senetleri Baş Yatırım Sorumlusu David Cumming yeni fonla ilgili şu yorumları yaptı: “İklim ile ilgili risklerin ele alınması kritik önem taşımaktadır. Bu konu varlık yöneticileri için mutlak bir gereklilik ve yatırımcılarımız için kilit bir ÇSY odağı. Geçen yıl İklim Dönüşümü Avrupa Sermaye Fonu'nu başlatmamızdan bu yana, bu tür yatırım odaklı çözümlerle ilgili müşterilerden büyük ilgi gördük. Yatırım ekiplerimiz ve iklim uzmanlarımızın iş birliği içinde yürüttüğü beyin fırtınası sayesinde, bu sektöre odaklanmamızın iklim değişikliğiyle mücadelede bize etkili bir avantaj sağlamasını bekliyoruz.”

Piyasaların iklim değişikliğinin sonuçlarına ve bu değişimin önüne geçmek için alınması gereken tedbirlere doğru finansal değerler biçmediğini söyleyen Aviva Investors İklim Dönüşümü Küresel Sermaye Fonu Portföy Müdürü Jaime Ramos Martin, bu eksikliğin Aviva Investors için “olumlu iklim riski yönetimi yoluyla müşterilere üstün yatırım performansı ve sürdürülebilir sonuçlar sunmak adına güçlü bir fırsat” yarattığını düşünüyor.

SHARE: