Menu

10 July

Sürdürülebilirlik Raporlamasının Geleceği

Global Reporting Initiative’in (GRI) Mayıs 2015’te yayınladığı “Sürdürülebilirlik ve Raporlama Trendleri 2025″ raporunda, önümüzdeki on yıl içerisinde ön plana çıkması beklenen küresel sorunlarını göz önünde bulundurarak, şirketlerin sürdürülebilik anlayışlarının ve bu doğrultuda raporlarının nasıl değişeceğini ele aldı. Raporun yazımında yer alan, aralarında iş ortağımız DNVGL’in de bulunduğu Kurumsal Liderlik Grubu, raporu iki fazda yazdı. İlk fazda araştırma yapılarak toplum içerisinde önümüzdeki yıllarda ortaya çıkması veya önem kazanması beklenen konular belirlendi. İkinsi fazda ise, bu konuların sürdürülebilirlik kavramını ve geleceğin raporlarını nasıl etkileyeceği derinlemesine tartışıldı. 

Rapora göre; yarının öncelikli konuları arasında, hammade sıkıntısı, iklim değişikliği ile mücadelede ortak politikalar ve eylem planlarının geliştirilmesi, atık artışı ve ekosistem kirliliği ile mücadele, ekonomik eşitsizliğin azaltılması, toplumsal çatışmalar ve göçlerin beraberinde getirdiği toplumsal sorunlar ile mücadele, insan hakların korunması, bölgesel sürdürülebilir kalkınma planlarının oluşturulması, ortaya çıkan yeni sektörler için çalışanların yeniden eğitimi ve bu alanlarda nitelikli iş gücü yaratılması, itibar ve etik krizleri ve yolsuzluğa karşı politikaların güçlendirilmesi yer alıyor. 

Yaklaşan ve bir kısmı şimdiden yaşanan bu değişimlere karşın, şirketlerin davranışlarının da bu sorunlar etrafında evrileceği düşünülüyor. GRI’ın değerlendirdiği, Sustainability’nin daha önce belirlemiş olduğu 10 sürdürülebilirlik trendinden esinlenerek, şirketlerin 2025 yılına kadar uyum sağlayacağını öngördüğü 8 trend ise aşağıdaki gibi: 

- Şirketler toplumsal ve çevresel sorunlara cevap verecek ürün ve servisler         üretecek. Bunu yaparak, şirketler hem önemli toplumsal ihtiyaçlara cevap vererek daha önceden değerlendirilmeyen pazarlara girmiş olacak, hem de varolan sorunlara çözüm üreterek ortak değer yaratacak.

- Şirket yöneticileri sermaye kârlığı, kalkınma, itibar ve risk yönetimi gibi konuları, daha derin bir sürdürülebilir anlayışıyla değerlendirecek. Gelişmiş iyi bir yönetişim ve artan şeffaflık bu yaklaşımın temel taşlarını oluşturacak. 

- Yeni teknolojiler şirket ve paydaşların arasındaki bağları güçlendirecek. Dijital teknolojiler sayesinde şirketler paydaşlarına ait verileri toplama, analiz ve konsolide etme konusunda fark yaratabilecek. Dolayısıyla daha şeffaf ve daha hesap verilebilir veriler bizleri bekliyor. 

- Aynı şekilde teknolojik ilerleme şirketin raporlamasını ve farklı bölgelerden gelen verileri işlemesini kolaylaştıracak. Böylece üretim ve tedarik zincirleri daha entegre olabilecek. Üstelik değer zinciri boyunca gelişmeleri takip etmek eskiye oranla daha kolay bir hale gelecek.

- Etik değerler, itibar ve risk yönetimi gibi konular yöneticilerin karar verme süreçlerine yön verecek. 

- Yeni indikatörler gelişecek. Bu indikatörler şirketlerin faydalı/zararlı, iç/dış etkilerini değerlendirme imkanı sunacak. Buna ek olarak, paydaşların şirketlere olan güveni ölçümlenebilecek.  

- Sürdürülebilirlik verileri dijital formatta olacak. Bu format sayesinde verilerin iletişimi kolayaşacak ve paydaşları bilgilendirme daha pratik hal alacak. 

Bunların yanı sıra GRI, şirketlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusundaki çalışmalarını, sürdürülebilir iş modeline geçiş sürecini, öncelikli konu analizlerini açıkça vereceklerini ve bir yandan da raporların yatırımcılara yönelik kaleme alınacağını belirtiyor. Bu da demek oluyor ki, aslında entegre raporlar gibi finansal verileri sürdürülebilirlik verilerinden destek alarak yazan raporlar yatırımcı kararlarında daha etkin rol oynayacak. GRI raporda ayrıca, düzenli raporlamanın şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarına olumlu yansıdığını da gösteriyor. Özellikle paydaş katılımı ile yapılan şeffaf raporlama süreçleri performans hedefleri konmasında ve bu hedeflere ulaşmak konusunda şirketler için bir itici güç rolü oynuyor.

Raporu bu bağlantıdan okuyabilirsiniz. 

GRI Kurumsal Liderlik Grubu’nun bu raporun hazırlanmasında faydalandığı geleceğin sürdürülebilirlik anlayışı ile ilgili yazılan diğer raporların bir listesini aşağıda bulabilirsiniz:
#GRI
#global reporting initiative
#reporting

 

SHARE: