Menu

3 April

S360, Türkiye'de Yeşil Tahvil Piyasasının Geliştirilmesi İçin Çalışacak

S360 olarak, İngiltere Büyükelçiliği’nin Refah Fonu (Prosperity Fund) desteğiyle, Türkiye'de Yeşil Tahvil Piyasasının geliştirilmesi için çalışmalarımıza başlıyoruz. Dünyada, gelişiminin henüz başlarında olan bu piyasa, Türkiye'de ise henüz yeni yeni telaffuz ediliyor. Yeşil tahvil, en genel tanımıyla, “yeşil” projelerin finansmanında kullanılan bonolara verilen isim. Temiz enerji, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin yanı sıra, su yönetimi ve sürdürülebilir taşımacılık alanlarında hayata geçirilen altyapı projelerini de bu projeler arasında saymak mümkün. Büyük oranda enerjide dışa bağımlı olan Türkiye’nin ise özellikle yenilenebilir enerji alanındaki muazzam potansiyeli bir yana, gerçekleştirilmesi hedeflenen pek çok yenilenebilir enerji yatırım ve altyapı projesi bulunuyor. Yeşil tahvil piyasasının geliştirilmesi ise bu projelerin finansmanında kaldıraç etkisi yaratabileceği için son derece önemli.  

S360’ın bu projedeki ortağı dünyada iklim değişikliği çözümleri için tahvil piyasalarını harekete geçiren bir kuruluş olan Climate Bonds Initiative (CBI). Bu alanda dünya genelindeki en deneyimli kuruluş olan CBI, hali hazırda Çin, Hindistan, Brezilya ve Kanada’da, yeşil tahvil piyasalarının gelişimi için projeler yapıyor ve bu ülkelerde süreci yürütecek olan Yeşil Tahvil Komitelerini kurmuş durumda. CBI, şimdi de Türkiye'de bu amaç için çalışacak. Projemizi hayata geçirmemiz ile birlikte Türkiye ise, dünya genelindeki Yeşil Tahvil Komiteleri ağının resmi bir üyesi olacağı gibi; yepyeni bir gelişimin de dünyadaki öncüleri arasında yerini alacak.

SHARE: