Menu

9 July

“Sigorta Şirketlerinin Şehirler için Kalkınma Hedefleri” dokümanı piyasaya sunuldu

Sigorta sektörünün öncülerini, belediye başkanlarını, yerel yönetim liderlerini ve ana paydaşları kapsayan ve bir yıl süren danışma sürecini takiben ICLEI*’nin 2018 Dünya Kongresinde “Sigorta Şirketlerinin Şehirler için Kalkınma Hedefleri” piyasaya sunuldu.

Hedefler, endüstri ve şehirlere ekonomik, sosyal ve çevresel, kısaca sürdürülebilir kalkınma bağlamında küresel bir gündem sunuyor.

Dünyanın önde gelen sigorta şirketlerinden biri olan Aon’un eş başkanı Eric Anderson’a göre temel işi risk yönetmek olan sigorta sektörü, kentsel dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği desteklemek için de çok iyi bir konumda. Bu sebeple Anderson, sektördeki meslektaşları da Hedefler için çalışmak adına yerel yönetimlerle birlikte çalışmaya teşvik ettiklerini belirtiyor. 

Dokümanda aşağıdaki hedeflere yer veriliyor:

Ana kentsel zorluklar ve fırsatlar (Hedefler 1 - 5)
Hedef 1: İklim değişimine ve afetlere karşı dayanıklı topluluklar ve ekonomiler oluşturmak. Hedef 2: Sağlıklı yaşam biçimlerini desteklemek ve kirlenmeyi engellemek. Hedef 3: Hizmet almayan şahıs ve kuruluşlar için çözüm geliştirmek. Hedef 4: Doğal ve kültürel miras alanlarını korumak. Hedef 5: Sürdürülebilir enerji ve kaynak verimliliğini teşvik etmek.

Yardımcı Faktörler (Hedefler 6 - 10)
Hedef 6: Data, risk analitiği ve teknolojiyi desteklemek.
Hedef 7: Risk yönetimini, sigorta ve finansal okur yazarlığı teşvik etmek.
Hedef 8: İklim ve afet risk yönetimi strateji ve planlarının geliştirilmesine yardımcı olmak.
Hedef 9: Şehirler için sigorta yol haritalarının geliştirilmesine yardımcı olmak.
Hedef 10: Sigorta Şirketlerinin Şehirler için Kalkınma Hedeflerini desteklemek .

Dokümanda hedeflerle birlikte her hedef için olası eylemlere de yer veriliyor.


  *Sürdürülebilirlik için yerel yönetimler

SHARE: