Menu

10 June

Endüstri cinsiyetler arası ücret farklarının kapanması için atılacak adımların ana hatlarını çiziyor

Covid-19 sebebiyle cinsiyetler arası ücret farkı bildirme tarihi 2020 için ertelenmiş olsa dahi cinsiyet eşitliği ve ücret farkının kapatılması, yatırım yöneticilerinin gündeminde öncelikli konular arasında yer alıyor.

Investment Association (IA)’ın 6 Mayıs’ta yayımladığı rapor cinsiyetler arası ücret farkını kapatmak adına yatırım yönetimi endüstrisinin girişimlerini ortaya koyuyor.

‘Cinsiyetler Arası Ücret Farkını Ele Almak: Endüstri Girişimleri’ adlı bu rapor, şirketlerin cinsiyetler arası ücret farkıyla mücadele etmesinde 3 ana alandan bahsediyor: cezbetme ve işe alım, elde tutma ve ilerleme ve son olarak da ölçümleme ve gözlemleme. Bunu takiben de aşağıdaki çözüm önerilerini sıralıyor:

İşe alım süreci için çeşitlilik politikalarını hayata geçirme ve sektörün halk tarafından bilinip anlaşılmasını sağlama: Kariyer günleri, üniversite fuarları ve üçüncü partilerle ortaklık kurma gibi araçlar sektörün değeri ve amacına yönelik farkındalık yaratılması ve daha çeşitli bir beceri havuzuna ulaşılması konularında önemli rol oynayabilir. Cinsiyet nötr iş ilanları ve iş başvurularını anonimleştirmek gibi uygulamalar kadınları sektöre girmekten alıkoyan sorunlarla baş etmede yardımcı olabilir. Başlangıç seviyesi işlerde ise çıraklık, stajyer ve mezun çalıştırma gibi programların çeşitliliği sağlama hedefiyle planlanarak kadınların daha çok dahil edilmesine katkı sağlanabilir.

Kadınları şirkette kalmaya teşvik edecek politikaların ve programları uygulamaya koyma: Buna örnek olarak babaların da izin almasını ve paylaşımlı ebeveyn izinlerini destekleyen doğum izni politikaları gösterilebilir. Ek olarak kariyer molasından dönenler için yapılan şirkete dönüş programlarına mentorluk ve eğitimlerin entegre edilmesi de örneklerden biridir. Ayrıca şirket içinde kadınların deneyimlerini paylaşacağı, başarılarını kutlayacağı ve cinsiyet eşitliği stratejileri geliştirebilecekleri kadın networklerinin oluşturulması da sıralanabilir.

• Sektörün mevcut durumda cinsiyetler arası ücret farkı anlamında ne noktada olduğu ve nerede olması gerektiğini tespit etmek: Çeşitliliğin veriler üzerinden incelenmesi yoluyla kadınların üst düzey yönetim pozisyonlarında temsilinin artırılması ve başlangıç seviyesi işlere daha çok kadının alınması için net hedefler koyulması gerekmektedir.

Investment Association’ın başkanı Chris Cummings ise raporlar ilgili şu yorumları yaptı: “Bu zor zamanlar yatırım yöneticileri de pek çok firma gibi hızlıca ve başarılı bir şekilde uzaktan çalışmaya geçiş yaptı. Biliyoruz ki daha esnek bir çalışma kültürü benimseyen şirketler çok daha çeşitli bir iş gücüne cazip gelmekte. Bu sebeple krizden çıkarken de geleceği bu başarının üzerine kurmalı ve esnekliği benimsemeliyiz.

Bu esneklik aynı zamanda cinsiyetler arası ücret eşitsizliğiyle mücadelede de bize yardımcı olacak. Evet, bu eşitsizliği gidermek bir gecede gerçekleşmeyecek; ama endüstri de bu durumla mücadeleye sarf ettiği eforu azaltmadan yol alıyor. Daha kat edilmesi gereken uzun bir yol olduğunu biliyoruz ancak raporda da ana hatlarıyla bahsedilen pozitif eylemler bu eşitsizliği azaltmada ve nihayetinde de ortadan kaldırmada yol almamıza yardımcı olacak.”

SHARE: