Menu

24 January

2017’de üretilen toplam maddi varlığın %82’si dünyanın en zengin %1’ine ait

Oxfam tarafından yayımlanan rapora göre, 2017 yılı içerisinde üretilen maddi varlığın %82’si dünya nüfusunun en zengin %1’ine ait olurken, dünyanın yarısını oluşturan en yoksul 3,7 milyar insanın servetinde bir artış görülmedi. Rapor, küresel ekonominin, zengin bir elit tabakanın büyük bir servet biriktirmesine olanak sağlarken, yüz milyonlarca insanın yoksulluk ödeneği ile yaşamını sürdürmeye çalıştığını ortaya çıkarıyor. Rapordaki çıktılara göre;

• Milyonerlerin serveti, 2010 yılından bu yana yıllık ortalama %13 arttı. Bu oran yıllık kazançlarında ortalama %2 artış gören işçilerin 6 katına karşılık geliyor. Bunun yanında, dünyadaki milyarder sayısı Mart 2016 ile Mart 2017 arasında her iki günde bir daha önce görülmemiş bir oranda artış gösterdi.

• Küreselde, ilk beşte yer alan moda markalarından birinin CEO’sunun dört günde kazandığı parayı Bangladeşli bir tekstil işçisi hayatı boyunca ancak kazanabiliyor. ABD’de ise sıradan bir işçinin bir yılda kazandığını, bir CEO yaklaşık bir iş gününde kazanıyor.

• 2,5 milyon Vietnamlı tekstil işçisinin tamamının maaşlarını “Geçindirebilecek maaş” seviyesine yükseltmek için yıllık 2,2 milyar dolar gerekiyor. Bu rakam, 2016 yılında hazır giyim sektöründeki ilk beş şirketin varlıklı hissedarlarına ödediği tutarın üçte birine karşılık geliyor.

Oxfam tarafından yayımlanan rapor, işçilerin ücretleri ve çalışma koşulları pahasına hissedarların ve patronların kazançlarını yükselten unsurların altını çiziyor. Bu unsurlar işçi haklarının ihlali, büyük işletmelerin politika yapıcıları üzerindeki aşırı etkileri ve karları maksimum seviyeye çıkarmak için maliyetlerin minumum seviyede tutulmaya çalışılmasını içeriyor. Oxfam International Genel Müdürü Winnie Byanyime, son zamanlardaki milyoner patlamasının gelişen bir ekonominin değil, aksine, çuvallayan bir ekonomik sistemin belirtisi olduğunu ve kıyafetlerimizin, telefonlarımızın, yiyeceklerimizin üretiminde yer alan insanların, şirketlerin ve milyarder yatırımcıların karlarını artırmak için ucuz mal tedariği yoluyla istismar edildiklerini söylüyor. Ucuz mal tedariğinin arkasındaki ucuz iş gücünün kadınlar açısından ise farklı bir boyutu var. Dünya genelinde kadınlar, erkeklerden daha az kazanıyor ve genellikle en düşük ücretli ve en az emniyetli işlerde çalışıyorlar. Dünyadaki 10 milyarderden 9’unun erkek olması durumun bir özeti niteliğinde. Yoksulluk yüzünden evden uzakta çalışmak zorunda olan Vietnamlı tekstil işçisi kadınlar aylarca çocuklarını göremiyor. Çok daha vahim olarak, ABD’de tavukçuluk endüstrisinde çalışan kadınlar tuvalet molaları olmadığı için bebek bezi giymek zorunda kalıyorlar… Oxfam, bazı öneriler sunarak ekonomilerin sadece şanslı bir azınlık için değil, herkes için fayda sağlaması çağrısında bulunuyor. Bu doğrultuda;

• Hissedarlara ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler sınırlandırılmalı ve tüm çalışanlara iyi bir yaşam kalitesi elde etmelerini sağlayacak geçindirebilecek bir maaş verilmeli. Örneğin, Nijerya’daki işçilerin uygun yaşam standardını yakalaması için maaşlarının üç katına çıkması gerekiyor.

• Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı ücret farkı ortadan kaldırılmalı ve kadın işçilerin hakları korunmalı. Mevcut değişim hızıyla kadınlar ve erkekler arasındaki ücret ve istihdam fırsat uçurumunu kapatmak için 217 yıl gerekiyor.

• Varlıklı nüfusun yüksek vergiler vermesi ve vergiden kaçınmaması sağlanmalı. Buna ek olarak varlıklı nüfusun sağlık ve kamu hizmetlerine yaptıkları harcamaların artırılması yönünde politikalar uygulanmalı. Oxfam’ın öngörülerine göre, küresel ölçekte milyarderlerin servetlerinin %1,5’i kadar ödeyeceği vergi ile dünyadaki her çocuğun okula gitmesi sağlanabilir. Bu öngörü bile, dünyadaki ekonomik eşitsizliğin boyutunu ortaya çıkarıyor.

SHARE: