Menu

14 December

“Sorumlu Bankacılık Prensipleri” için kamuya danışma süreci başlatıldı

Bankacılık sektörünün sürdürülebilir bir gelecek için rol ve sorumluluklarını çizen “Sorumlu Bankacılık Prensipleri” (Principles for Responsible Banking) taslağı, 26 Kasım’da Paris’te gerçekleşen BM Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) toplantısında açıklandı. Sorumlu Bankacılık Prensipleri, bankaların çalışma prensiplerini Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefleri’ne ve Paris Anlaşması’na paralel olarak geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Toplam aktif varlıkları 17 trilyon ABD dolarını aşan, beş farklı kıtadan 28 bankanın katılımıyla belirlenen Sorumlu Bankacılık Prensipleri; bankalara, toplumsal hedeflerle bağlantılı bir vizyonun yanı sıra strateji, portföy ve işlemler gibi her kademede ve her faaliyet alanında sürdürülebilirliği iş modellerinin bir parçası haline getirmelerine yardımcı olacak kapsamlı bir çerçeve sunuyor. Prensipleri imzalayan bankalar sosyal, ekonomik ve çevresel anlamda olumlu ve olumsuz etkilerinden kamuya açık bir şekilde sorumlu tutulacaklar. Böylelikle bankalar, hissedarları ve müşterileri için de değer yaratabilecekler.

Küresel finansmanın üçte ikisini sağlamakta olan Bankacılık sektörünün bu düzlemde geçireceği dönüşüm geniş bir etki potansiyeli taşıyor. Geleceğin sürdürülebilir bankacılık sisteminin temel çerçevesini oluşturacak olan Prensipler, daha sürdürülebilir toplumların eşit ve refah dolu bir geleceğe ulaşmaları için dönüştürücü ivme yaratacak aşağıdaki altı maddeden oluşuyor:
   1. Hizalanma: 28 kurucu kurum, iş aktivitelerini Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefleri ve Paris Anlaşması’na uyumlu olarak düzenleyeceğini taahhüt edecek.
   2. Etki: Pozitif etkiler artırılırken negatif etkiler azaltılacak. Her banka, etkisinin en önemli olduğu alana odaklanacak.
   3. Müşteriler: Finansal kurumlar, müşterileriyle beraber sürdürülebilir uygulamalar ile mevcut ve gelecek nesiller için ortak zenginlik yaratacak ekonomik aktivitelerin benimsenmesi için ortak sorumlulukla çalışarak teşvik yaratacaklar.
   4. Paydaşlar: Kurumlar bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için ilgili paydaşlarla, geleceğe dönük danışmanlıklar ve ortaklıklar oluşturacaklar.
   5. Yönetişim ve Hedef Belirleme: En hissedilir etkileri yaratan kamu hedefleri belirlenecek, SKH ve iklim değişikliği hedeflerine erişmede katkı sağlayacak şekilde, bu etkilerin negatif taraflarını azaltacak ve pozitif taraflarını arttıracak düzeltici aktiviteler tanımlanacak.
   6. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Prensiplerin hem bireysel hem de kolektif bazdaki uygulamaları periyodik olarak gözden geçirilecek. Katılımcı kurumlar, iş aktivitelerinin pozitif ve negatif etkileri hakkında tam şeffaflık sağlayacak ve tümünden sorumlu olacaklar.

Sorumlu Bankacılık Prensipleri’nin amaçları ise aşağıdaki gibi özetlenebilir:
   • Bankaların çalışmalarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris Anlaşması kapsamında belirlenen toplumsal hedefler ile ulusal ve bölgesel çerçevelere uyumunun sağlanması
   • Sürdürülebilir bankacılık için küresel en iyi örneklerin (benchmarkların) belirlenmesi
   • İmzacı bankaların ulusal ve uluslararası toplumsal, çevresel ve ekonomik hedeflere katkıları hakkında alt hedefler koymasını ve bunları raporlamasını sağlayarak motivasyonun yükseltilmesi
   • Bankaların etkileri üzerine hesap verilebilirliğin ve şeffaflığın sağlanması
   • Bankacılık sektörünün sürdürülebilir bir gelecek için liderlik rolü üstlenmesinin sağlanması

Hazırlık süreci 2018 Nisan ayında sivil toplum kuruluşları, bankalar birlikleri, düzenleyici kurumlar ve BM kurumları gibi sektörün ilgili paydaşları ile iş birliği içerisinde tamamlanan bu prensipler, 31 Mayıs 2019’a kadar, küresel bazda kamudan alacağı geri dönüşlerle gelişecek. Prensipler, Eylül 2019’da tüm dünyadan gönüllü bankalar tarafından imzalanmak üzere New York’ta düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda sunulacak. Prensipler’in şekillendirilmesi sürecine bağlantı üzerinden katılabilirsiniz.

Küresel çalışma grubuna Türkiye’den katılan tek banka Garanti Bankası oldu. Çalışma grubunda yer alan diğer bankalar; İngiltere’den Barclays, Güney Kore’den Hana Financial Group ve Shinhan Financial Group, Hollanda’dan ING ve Triodos Bank, Fransa’dan Societe Generale ve BNP Paribas, Avustralya’dan Westpac, National Australia Bank (NAB), Çin’den ICBC (Çin Endüstri ve Ticari Bankası), İsveç’ten Nordea, Brezilya’dan Bradesco, İspanya’dan BBVA ve Santander, Yunanistan’dan Piraeus Bank, Güney Afrika’dan Land Bank, First Rand ve Standard Bank, Hindistan’dan Yes Bank, Meksika’dan Banorte, Nijerya’dan Access Bank, Mısır’dan Arab African International Bank (AAIB) ve Commercial International Bank (CIB), Ekvador’dan Banco Pichincha, Malezya’dan CIMB Bank, Moğolistan’dan Golomt Bank ve Kenya’dan Kenya Commercial Bank (KCB) Group oldu.

SHARE: