Menu

12 October

FTSE Russell, gelişmiş Green Revenues 2.0 Veri Modelini piyasaya sürdü

Küresel endeks, veri ve analitik sağlayıcısı FTSE Russell, 48 gelişmiş ve gelişmekte olan pazarda borsaya kayıtlı 16.000'den fazla şirketin yeşil gelir riskini ölçen gelişmiş Green Revenues 2.0 Veri Modeli’ni piyasaya sürdü. Bu, listelenen şirketlerin toplam küresel piyasa değerinin %98,5'ini temsil etmekte.

Yeşil gelir, daha temiz hava, su veya arazi gibi çevreye fayda sağlayan ürünlerin satışlarının yüzdesini ifade ediyor. Örneğin, suya ihtiyaç duymayan şampuanlar veya enerji tasarruflu motorlar yeşil gelir yaratıyor. Daha yüksek bir yeşil gelir oranı da çevresel ve finansal faydayı aynı anda sağlıyor.

FTSE Russell’ın Green Revenues 2.0 Veri Modeli, yatırımcılara 10 sektör, 64 alt sektör ve 133 mikro sektördeki yeşil ürünleri ve hizmetleri kapsayan kapsamlı bir sınıflandırma sistemi sağlıyor. Yeşil gelirlerin daha açık ve daha koyu ‘gölgelerde’ geldiğini kabul ederek, yedi çevresel hedefe dayalı olarak net çevresel etkiyi belirlemek için yeşil bir "katmanlama" sistemi de uyguluyor. Yeşil gelir kaynaklarını "Sınırlı", "Net Pozitif" ve "Açık ve Önemli" olarak sıralamak için üç katman kullanan Yeşil Gelir verileri, yatırımcıların ‘yeşile maruz kalmalarının’ daha net anlaşılmasına yardımcı oluyor.

Veri modeli, sayıları gittikçe artmakta olan düzenleyici raporlama ihtiyaçları için de kullanılabilir, örneğin İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCDF) gereklilikleri ve AB Sınıflandırma Tüzüklerine göre iklim performansının ölçülmesi gibi. Yatırımcıların bir şirketin yeşil standartlara ulaşmadaki ilerlemesini izlemelerine olanak tanıyan, 2008 yılına uzanan on yıldan fazla yeşil gelir verisi mevcut durumda.

FTSE Russell Araştırma ve Ürün Yönetimi Küresel Başkanı Arne Staal konuyla ilgili şunları söyledi:

"FTSE Russell’ın gelişmiş Green Revenues 2.0 Veri Modeli, yatırımcıların bir şirketin yeşil ekonomiye katkısını tek bir gelir yüzdesi rakamıyla ölçmek için kullanabilecekleri güçlü bir araç. Gelecek AB Sınıflandırması ile yüksek derecede örtüşme de varlık yöneticilerinin bir fonun büyüyen ve dinamik yeşil ekonomiye katkıda bulunma oranını göstermesini sağlayacak.”

“Yatırımcıların, sürdürülebilir yatırım stratejilerini desteklemek için yüksek kaliteli, karşılaştırılabilir ve amacına uygun temel verilere geniş ölçekte erişime ihtiyacı var. FTSE Russell, portföylerine sürdürülebilir yatırımları dahil etmek adına yatırımcı gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olmak için neredeyse yirmi yıldır Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) endeksi ve veri ürünleri geliştiriyor. Yeşil gelir veri setlerimiz, küresel yeşil ekonomiden kaynaklanan fırsatlara daha fazla maruz kalmayı sağlayan FTSE TPI Climate Transition Endeksi de dahil olmak üzere birçok şekilde kullanılmakta.”

FTSE Russell’ın yeni Green Revenues 2.0 veri modeli pazarlama kaynağına buradan ulaşabilirsiniz.
 

SHARE: