Menu

15 December

Avrupa Yeşil Mutabakat'ın Tekstil Sektörüne Etkileri

Avrupa Birliği ile yoğun ticari ilişkiler içerisinde olan tekstil endüstrisi, Avrupa Yeşil Mutabakat’ında belirtilen yeni ticari düzenlenmelerin devreye girmesiyle çeşitli riskler ile karşı karşıya kalması muhtemel. AB, bölgeden karbon kaçağını azaltmak amacıyla, “Sınırda Karbon Düzenlemesi” SKD (carbon border adjustment) mekanizmasıyla ticarette yeni vergiler getirmeyi ön görmektedir. Bir diğer ifadeyle, bu uygulama AB’ye ihraç edilen üretim AB sınırları içinde yapılsaydı katlanılacak karbon maliyetinin AB sınırında vergilendirilmesi anlamına gelecek. AB pazarına yapılan ihracatın içerdiği karbon için ton başına güncel değer olan 30 avro ödemek zorunda kalınması halinde, tekstil sektörünün 135 milyon avroya yakın bir maliyet ile karşı karşıya kalacağı öngörülüyor. Yapılan analizlere göre tekstil sektörünün maruz kalacağı vergi yükünün neredeyse tamamını kapsam 2 kaynaklı karbon maliyeti oluşturuyor.1 Üretim sürecinde elektriği yoğun olarak kullanan tekstil gibi ihracatçı sektörler SKD riskine karşı kırılgan durumda. Bu doğrultuda elektrik sektörünün karbonsuzlaşması tüm sektörlerin rekabet düzeylerini korumaları açısından elzemdir. COVID-19 sürecinde enerji talebi kayıplarına bağlı olarak yaşanan sorunlar, dönüşümün aciliyetini bir kez daha hatırlatmıştır.

Avrupa Birliği’nin yayımladığı kapsamlı tekstil stratejisi sektörün sürdürülebilir dönüşümü için yol haritası çiziyor.2 AB tarafından belirtilen yeni sürdürülebilir ürün çerçevesini tekstil ürünlerine uygulanması, tekstil ürünlerinin döngüselliğe uygun olmasını sağlamak için eko tasarım önlemleri geliştirilmesi ve ikincil hammaddelerin alımının arttırılması teşvik edileceği belirtiliyor. Ayrıca, üretimde tehlikeli kimyasalların kullanımı ile mücadele edilmesi de önemli başlıklardan birisi. Tüketicileri ve üreticileri daha sürdürülebilir tekstil ham maddelerine yöneltmek ve yeniden kullanım, onarım gibi hizmetlere daha kolay erişim sağlamak da kapsamlı strateji içerisinde yer alıyor. Sürdürülebilir ve döngüsel tekstil ürünleri için regülasyonların iyileştirilmesi, döngüsel malzemelere ve üretim süreçlerine teşvikler ve uluslararası iş birliği yoluyla şeffaflığın artırılması planlanıyor. Tekstil atıklarının yüksek seviyelerde toplanması için rehberlik sağlayarak 2025’e kadar üye ülkelerin belirlenecek seviyeye ulaşması hedefleniyor.

Avrupa Birliği Komisyonu’nun Döngüsel Ekonomi aksiyon planı kapsamında ayrıca tekstil sektöründe yaygın kullanımı olan tek kullanımlık plastikler ve geri dönüştürülemeyen paketleme materyalleri için yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.3 Komisyon’un 2030 itibarıyla her türlü ambalaj ve paketlemenin biyolojik olarak çözünür ve bitki bazlı plastik yoluyla sağlanması yönünde uygulamalar yaratacağı ve tek kullanımlık plastiklere yaptırımlar getireceği vurgulanıyor. Döngüsel ekonomi eyleminin ayrıca, tüketicilerin yeniden kullanılabilir, dayanıklı ve tamir edilebilir ürünleri alma yönünde şirketlerin teşvik edici uygulamaları hayata geçirmesinin desteklenmesi planlanıyor. Tüketicilerin yeşil badanaya (greenwashing) maruz kalmadan, daha sürdürülebilir seçimler yapması yönünde güvenilir, doğrulanabilir bilgiyi sağlanması sağlanması hedefleniyor. Stratejik değer zincirlerinde yatırımların ve endüstrinin iş birliği içinde olmasına yönelik yeni yollar geliştirilmesi yer alıyor. Mikroplastiklerin salımına ilişkin etiketleme, standardizasyon, sertifikasyon ve düzenleyici önlemlerin geliştirilmesi planlanıyor. Tekstil ürünlerinden istemsiz şekilde salınan mikroplastikleri ölçmek ve deniz suyundaki mikroplastik konsantrasyonları hakkında veriler sunmak amacıyla teknolojik yatırımlar teşvik edilecek. Bunu takiben endüstrinin belirlenen standartlarla uyumlu hale gelmesi hedefleniyor.

Ekonomik Göstergeler Merceğinden Yeni İklim Rejimi Raporu, TÜSİAD.
2 Sewing the pieces together: towards an eu strategy for fair and sustainable textiles, Ecdpm. 
3 A new Circular Economy Action Plan, European Comission.
 

SHARE: