Menu

2 October

Birleşmiş Milletler'in Yeni Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve İş Dünyasının Değişen Rolü

Birleşmiş Milletler'in geçtiğimiz hafta içinde New York'ta toplanan tarihi zirvesinde 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) iş dünyasının da katılımıyla belirlendi. Yeni hedefler şirketlere hiç olmadığı kadar önemli sorumluluklar yüklüyor. Artık Dünya'ya zarar vermeme ve kurallara uyma taahhüdünün şirketler için yeterli olmadığını söyleyebiliriz. 

Yeni hedefler gıda sektörüne önemli sorumluluklar yüklüyor. 12. Hedef, kişi başına küresel gıda israfını azaltmayı ve üretim ve tedarik zincirleri boyunca yaşanan kayıpları en aza indirgemeyi amaçlıyor. Bu da şirketlerin sürdürülebilir üretimde olduğu kadar tüketimde de farkındalık artırıcı şekilde davranması gerektiğini gösteriyor.  2. Hedef küçük ölçekteki çiftliklerin verim ve gelirinin iki katına çıkmasını, tarım arazilerine güvenli ve eşit erişim sağlanmasını taahhüt ederek,  büyük gıda ve tarım şirketlerine karşı koruyor.   

Enerji sektörünün payına düşen de çok sorumluluk var. Fosil yakıtlar yavaş yavaş terk edilirken, yenilenebilir enerjinin portfolyo payını artırmak bunlardan biri. Herkesin su ve elektrik ihtiyacının karşılanması 6. Hedef ile doğrudan alakalı. Deniz rezervlerinin korunmasını amaçlayan 14. Hedef ise balıkçılık endüstrisini yakından ilgilendiriyor. 

2000-2015 yılları arasında belirlenen Milenyum Kalkınma Hedefleri’ne (MDG) şüpheci yaklaşan çok sayıda kişi var, akademisyenler kadar şirketler  ve STK’lar da BM’nin ülkelerin iradesinden bağımsız hareket edemediği için, yeterli önlemleri alamadığını düşünüyor. SDG’ler anons edilirken, MDG’ler konusunda sağlanan başarılar da kutlandı. SDG’lere şüpheci yaklaşanlar ise özellikle yoksullukla mücadele konusunda, Hindistan ve Çin’deki ekonomik büyümenin BM politikalarından daha önemli bir etken olduğunu söylemeye devam ediyor.Bu anlamda, özel sektöre ve sivil topluma daha önemli roller biçen yeni sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin  daha etkili olması gayet mümkün.  

Yeni Hedefler ve İş Dünyası : 8. Hedef herkes için bir iş, tüm çalışma haklarına uyum ve 2020′ye kadar Neet olarak adlandırılan (eğitim, mesleki eğitim ve iş sahibi olmayan) kesim sorununu çözmeyi amaçlıyor. Ayrıca, ekonomik büyüme ve çevresel bozulmayı" birbirinden tamamen ayırmayı hedefliyor. 9. Hedef olan sürdürülebilir sanayileşme ise, özel sektöre en az gelişmiş ülkelerin kalkınmasında çok önemli bir rol biçiyor. Bu ülkelerin kalkındırılmasındaki payları ise gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinden ölçülecek.

Diğer hedefler de iş dünyasını yakından ilgilendiriyor. Avrupa Kalkınma Politikaları Yönetimi Merkezi’nden San Bilan , eski hedefler sorumluluğu büyük oranda devletlere ve uluslararası örgütlere yüklüyordu ve şirketleri ise kalkınma ile ilgili sorunların başlıca sorumlusu olarak gören bir yaklaşımın mirasıydı. Yeni hedefler ise iş dünyasını sürdürülebilir kalkınma konusunda bir ortak gibi görüyor, diyor. İşbirliğini konu alan 17. Hedef  de bu görüşü doğrular nitelikte. 

BM, WBCSD ile birlikte iş dünyasına SDG’lere katkı konusunda yön vermek üzere, çeşitli araç ve KPI’lar içeren rehber bir websitesi hazırladı. 

SHARE: