Menu

10 August

SKH İş Dünyası Forumu, sorumlu iş ve sürdürülebilir kalkınma için çağrıda bulundu

Birleşmiş Milletler Üst Düzey Siyasi Forumu (UN High-Level Political Forum -HLPF) kapsamında 17 Temmuz’da gerçekleşen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İş Dünyası Forumu (SDG Business Forum), Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce- ICC), BM Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanı (United Nations Department of Economic and Social Affairs- UN DESA) ve UN Global Compact’ın ortak ev sahipliğiyle gerçekleştirildi. Forumda iş dünyası, hükümet, sivil toplum gibi farklı alanlardan yaklaşık 600 katılımcı yer aldı.
Forumda, 2030 Küresel Hedeflerini dünyanın en büyük şirketlerinin gündeme alması kadar, KOBİ’lerin ve yerel seviyede ortaklıkların kritik önemi vurgulandı.
2015 yılından beri gerçekleşen foruma katılım her yıl belirgin olarak artmakta. Özel sektörün ilgisinin artması, 2030 Küresel Hedeflerine erişmenin kaçınılmaz oluşunun özel sektör tarafından benimsendiğini ve her büyüklükten şirkete yapılan eylem çağrısının güçlü oluğunu gösteriyor.
 

SHARE: