Menu

8 June

Temiz enerji için “Temiz Trilyon Kampanyası” umut vadediyor

Sürdürülebilirlik alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşu olan Ceres, 2014 yılında başlattığı Temiz Trilyon kampanyası ile, küresel sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutmak için temiz enerji yatırımlarına 2050 yılına kadar her yıl 1 trilyon dolar daha ayrılması gerektiğinin altını çiziyordu. 195 ülkenin imza attığı Paris Anlaşması’nın ardından Ceres konu ile ilgili raporlar yayınlamaya devam etti. Geçtiğimiz ay yayınlanan “In Sight of the Clean Trillion” raporunda ise temiz enerjinin yaygınlaştığı dünyada güncel durum ve gelişmeler inceleniyor.

Rapora göre, küresel temiz enerji alanında yatırım fırsatları oldukça geniş ölçekli. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini yok etmek ve Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşabilmek için gerçekleşecek küresel temiz enerji dönüşümü ile 2050 yılına kadar onlarca trilyon dolarlık temiz enerji yatırım fırsatı yaratılacak. Geleneksel enerji kaynaklarının yarattığı risklerin katlanarak artmasıyla temiz enerjiye yönelen enerji pazarı, birçok sektörü etkileyerek ve farklı sermaye kaynaklarını dahil ederek temiz enerji dönüşümünü başlatmış durumda. Temiz enerji yatırımlarının büyük çoğunluğunun, ulaşım sektöründe özellikle elektrikli araçlar gibi düşük karbon salımlı araçların geliştirilmesine yönelik yatırımlara odaklanması bekleniyor.

Raporun değindiği bir diğer önemli nokta, kurumsal yatırımcıların yatırım portföylerini değerlendirirken iklim bağlantılı riskler ve fırsatları göz önüne alma talepleri. Kurumsal yatırımcılar için sorumlu yatırım, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) ve iklim bağlantılı yönetişim gibi alanlar, gittikçe önemi artan değerlendirme kriterleri haline geliyor. Bu kriterler çerçevesinde ihtiyaçları karşılamak ve oluşan fırsatlardan faydalanmak için, yatırımcıların stratejik portföy dağılımını yeniden değerlendirmesinin, düşük karbon yatırımı fırsatlarını değerlendirebilmek için gerekli beceri ve kapasiteye sahip olmasının ve konu ile ilgili danışmanlar ve hizmet sağlayıcılar ile iletişim içinde olmasının altı çiziliyor.

Ceres’in hazırladığı raporun tamamına buradan erişebilirsiniz.

SHARE: