Menu

13 September

Wayfinder İstanbul’dan öğrenim ve içgörüler yayınlandı

14- 15 Mayıs tarihlerinde Social Innovation Exchange (SIX) liderliğinde, Zorlu Holding ev sahipliğinde, imece yürütücülüğünde, ATÖLYE ve S360'ın içerik partnerliği ile UNDP ve Brookings Doha Center katkılarıyla Wayfinder İstanbul etkinliği gerçekleşmişti. Etkinlikten enerji ve ilhamla, sektörler arası çalışmaya ve sosyal inovasyon ekosistemini geliştirmeye yönelik yenilenmiş bir amaç duygusuyla ayrıldık.

Sosyal inovasyonu özel, kamu ve filantropi sektörlerini de dahil ederek çok disiplinli bir yapıya dönüştürmeyi ve dünyanın her yerinden sosyal inovasyon platformlarını harekete geçirmeyi amaçlayan Wayfinder etkinliği, ilk olarak Londra’da gerçekleşmişti.

SIX Wayfinder İstanbul etkinliği, sistematik değişimi engelleyen unsurların üstesinden gelmek amacıyla ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmanın yolunu açacak değişimler nasıl yapılır sorusuyla yola çıkmıştı.

Wayfinder İstanbul’dan öğrenim ve içgörülerle imece ve SIX ekibi tarafından derlenen kaynakları aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

“Sosyal İnovasyonu İleri Taşımak: SIX Wayfinder 2018’den İçgörüler” raporunu Türkçe ya da İngilizce olarak okuyabilirsiniz.

Ekosistemler üzerine hazırlanan infografiklere ise aşağıdan erişebilirsiniz:
• Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Kanada ve Avrupa’dan paylaşılan içgörülerle belirlediğimiz sosyal inovasyon ekosistemlerini geliştirmeye yardımcı olacak görünen ve görünmeyen koşullar üzerine Türkçe ve İngilizce hazırlanan infografik;
• Wayfinder’ın Türkiye’deki sosyal inovasyon ekosistemi üzerine etkisini anlatan Türkçe ya da İngilizce okuyabileceğiniz infografik.

Önümüzdeki 10 yılda değişimi gerçekleştirmek için yapılması gerekenlerin ele alındığı derinlemesine inceleme workshop’larında vurgulanan çıkarımlara Türkçe veya İngilizce olarak ulaşabilirsiniz.

Charlie Leadbeater’in Wayfinder’daki konuşmasında paylaştığı, akımlar üzerine kaleme aldığı yeni kitabı The Rising’in bir bölümüne ulaşabilir; kendisiyle gerçekleştirilen röportajı Türkçe ya da İngilizce olarak okuyabilirsiniz.

Etkinlikle ilgili hazırlanan özet video ile, etkinliğin ilk gününün sabahında sosyal inovasyon ve iletişim ve dünyada sosyal inovasyonu anlamak üzerine gerçekleştirilen panel kayıtlarına ulaşabilir; oturumların tamamını buradan izleyebilirsiniz.

Wayfinder İstanbul’da önemli bir konu başlığı olarak şirketlerin rolü ortaya çıkmıştı. Kurumsal sosyal inovasyon ile ilgili gerçekleştirilen kısa röportaj, hikâye ve kaynaklara Türkçe veya İngilizce olarak ulaşabilir; etkinliğimizde vurgulanan temalardan kurumsal sosyal inovasyon, sosyal girişimcilik, sosyal finansman, akımlar ve gençlik ile ilgili yapılmış olan röportajlardan oluşan video serisini ise buradan izleyebilirsiniz.

S360 olarak etkinlik ile ilgili daha önce hazırladığımız habere ulaşabilir, etkinlik öncesi yayınladığımız iç görü raporu hakkında haberimizi ise buradan okuyabilirsiniz.

SHARE: