Menu

23 November

Sürdürülebilir şehirler için yeni ortaklık

İnşaat sektörünün önde gelen çevre örgütleri, kendi türünün ilk örneği olan yapı kalitesi ve performansı ortaklığını duyurdu. BRE (Bina Araştırma Kurumu-The Building Research Establishment) ve USGBC (ABD Yeşil Bina Kurulu- US Green Building Council) ortaklığı ile sürdürülebilirlik standartlarını yükseltmek ve daha fazla değer üretebilmek için küresel pazar çözümleri sunmak amaçlanıyor.

Ortaklık, BRE ve USGBC’nin uzmanlığı ile birleşik endüstri anlayışı geliştirerek yapılara, yapıların çevresel performansına, çevresel performans arttırıcı çözümlere yeni bir endüstri anlayışı sunacak. Bu ortaklığın ortak vizyonu, daha temiz, daha verimli, daha sürdürülebilir ve dünyanın mevcut ve gelecekteki kentleşme ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilecek, daha iyi inşa edilmiş bir çevre oluşturması yönünde. Böylece, yapı sektörünün çevresel, ekonomik ve sağlık açısından etkileri gözetilerek insanların yaşam kalitesini iyileştirmek amaçlanıyor.

BRE ve USGBC iş birliğinin hedefleri:

- Mevcut binaların çevresel, sosyal ve refah etkilerinin ölçümü, raporlanması ve iyileştirilmesinde katılımın arttırılması
- Teknolojik yetkinlikleri geliştirmek ve endüstri çaplı veri standartları ve protokolleri oluşturmak için dijital bir strateji benimseyerek daha basit, akıllı platformlar oluşturulması
- Dünyadaki binalar, topluluklar ve şehirler ile ilgili sürdürülebilirlik bilgilerinin geliştirilmesi için gelecekteki dönüşüm fırsatlarını belirleyebilecek araştırmaların yapılması

Ek olarak, BRE ve USGBC’nin birleşik pazar bilgisi, ortaklıkları ve kolektif araçlarından faydalanılarak altyapı, peyzaj, enerji, atık ve finans gibi tüm sektörlere fayda sağlayacağı düşünülüyor. Bu amaçla, iş birliği ile 167 ülke ve bölgede, 126.000 farklı projede, 640.000 yapıyı değerlendiren dünyanın en çok kullanılan yeşil bina sertifika programları olan Enerji ve Çevresel Tasarım Liderliği-Leadership in Enery and Environmental Design (LEED), Yapı Araştırma Kurumu Çevresel Değerlendirme Metodu-Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) ve diğer derecelendirme sistemlerinin kullanılması planlanıyor.

SHARE: