Menu

9 November

İş dünyasında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ile uyum 233 milyar dolar gelir üretti

Dünyanın en büyük şirketlerinden 13’ünün değer zincirlerindeki SKH’ler ile uyumlu faaliyetleri araştıran finansal değerlendirme şirketi Trucost’un raporunda, bu şirketlerin Birleşmiş Milletler’in (BM) 17 Küresel Hedefi sürdürülebilirlik stratejilerine ekleyerek 233 milyar dolar gelir ürettiği belirtiliyor. Değerlendirilen şirketlerin yıllık toplam 266 milyar dolar gelir elde ettiği ve SKH’ler ile uyumun bu gelirin %87’sini oluşturduğu öne çıkıyor. Bu sonuç Trucost’un her şirketin kendi sektörüne ve konumuna göre SKH ile bütünsel uyum sağlayıp sağlamadığını ölçmek için geliştirdiği bir araçla bulundu. Bu araç şirketlerin SKH’lerin olumlu katkılarını, yaklaşımlarının dengeli olup olmadığını, toplum üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması için attığı adımları yani şirketlerin SKH ile ilgili risklere ne derece maruz kaldığını dikkate alıyor. Ham gelir elde etmenin yanı sıra araç, şirketlerin SKH’ler ile uyumlu iş değerini tanımlamasına, risk ve fırsatları önceliklendirmesine ve sürdürülebilir büyüme stratejilerini güncellemesine yardımcı olacak şekilde tasarlandı.

Küresel Hedefler’in önündeki engeller

Küresel Çerçevenin oluşturulduğu 2015 yılından beri, SKH’ler 193 ülke, 4 trilyon dolardan fazla varlığa sahip yatırımcı ve 9000 şirket tarafından desteklendi. Fakat uluslararası bir danışmanlık şirketi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, şirketler Küresel Hedefler’in sağladığı ilerlemeleri ölçecek araçlardan yoksun. Başka bir deyişle, son araştırmalar SKH’lerin küresel ekonomik stratejilere tamamen uygulandığında 2030’a kadar 12 trilyon dolar değerinde işin üretilebileceğini öne sürse de, her bir hedefin benimsenmesinin spesifik yararlarını kanıtlayan analizlerinin oldukça az olduğunu görüyoruz. Yine bir uluslararası danışmanlık şirketi iş dünyasının beşte ikisinin SKH’ler ile hala anlamlı bir ilişki kuramadığını saptadı. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ise özel sektörün taahhütlerini yerine getiremediği sonucuna vardı. Birleşik Krallık Sürdürülebilir Kalkınma Paydaşları (UKSSD) tarafından incelenen bu bulgular sonucunda, Birleşil Krallık Hükümei hedeflerin sağlanmasında %24 başarı sağlayabilen ülkere karşı ilk performans inceleme girişiminin başlatılmasını planlıyor.

SHARE: