Menu

23 February

EESC’den ticaret anlaşmalarına uyum konusunda yeni çağrı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC), 15 Şubat’ta kabul ettiği kararla AB ülkelerini, serbest ticaret anlaşmalarında “Ticaret ve Sürdürülebilir Kalkınma” (TSD) bölümleri olarak tanımlanan çalışma ve çevre bölümlerine ağırlık verme çabalarını hızlandırmaya çağırdı. Bu hareket, AB’nin çevre ve çalışma konularını daha iyi izlemesi için yapılan ve son zamanlarda sayısı giderek artan çağrılardan bir tanesi. Bununla beraber, Brüksel’de konuyla ilgili gelişmeler, halihazırda beklemede olan Asya ile yapılacak serbest ticaret anlaşmalarını daha belirsiz hale getiriyor.

AB’nin ticaret ve sürdürülebilir kalkınma konularını yürürlüğe koymasının ardından müzakere sürecinin bir parçası olarak hareket eden AB Danışma Konseyi, işçi ve işveren örgütlerini bir araya getiriyor. Ayrıca, AB’nin Ticaret ve Sürdürülebilir Kalkınma ile ilgili bildirileri, imzacıları Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) sekiz temel sözleşmesine bağlı kalmaya ve nesli tehlike altında olan hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine yönelik bir sözleşme olan CITES gibi uluslararası çevre sözleşmelerine uymaya davet ediyor. AB’nin serbest ticarete yönelik bir sonraki uygulamasınınsa, Paris Anlaşması’nın iklim değişikliği ile ilgili aksiyonlarını devreye sokmak olacağı belirtiliyor.

EESC kararı, Avrupa Birliği Serbest Ticaret Anlaşmaları izleme mekanizmalarını, Avrupa Komisyonu’na ticaret ve sürdürülebilir kalkınma taahhütlerinin uygulanması için baskı yapmak yerine, bağımsız bir şekilde bu taahhütlerin ihlallerinin araştırılmasına ağırlık vermeye çağırıyor. Tüm bu aksiyonların yanı sıra, EESC, Avrupa Komisyonu’nun ülkeler içindeki danışma gruplarının şikayetlerini dikkate almadığı yönünde eleştirilerde bulunuyor.
 

SHARE: