Menu

1 February

“Sürdürülebilir Avrupa Ekonomisinin Finansmanı” raporu yayımlandı

Avrupa Komisyonu (EC) tarafından kurulan Sürdürülebilir Finans Üst Düzey Uzman Grubu (HLEG on Sustainable Finance), sürdürülebilirliğin AB finans politikalarına entegrasyonunun sağlanması amacıyla sürdürülebilir finans üzerine kapsayıcı ve kapsamlı bir AB stratejisinin üretilmesine yönelik tavsiyeler geliştirmekle görevlendirilmişti.

HLEG, bu doğrultuda “Sürdürülebilir Avrupa Ekonomisinin Finansmanı” üzerine 2018 final raporunu yayımladı. Raporda öne çıkan bazı noktalar şu şekilde:
• Emisyon azaltımı ile başlayarak yatırımlara en çok ihtiyaç duyulan alanları tanımlamak için bir AB sürdürülebilirlik sınıflandırması oluşturulması
• Yatırımların zaman ufkunu genişletmek ve yatırım kararlarında çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faktörlerine daha çok odaklanmak için yatırımcı görevlerinin açıklığa kavuşturulması
• Sürdürülebilirlik risk ve fırsatlarını şeffaflaştırmak amacıyla bu konularda yapılan açıklamaların bir üst seviyeye taşınması
• Perakendeci yatırımcıların sürdürülebilir finans fırsatlarına yatırım yapmalarının sağlanması
• Yeşil tahvillerle başlayarak belirli finansal varlıklara yönelik resmi Avrupa sürdürülebilirlik standartları geliştirilmesi
• Daha sürdürülebilir bir ekonomi için gereken altyapının AB üyesi ülkelerde kalkınma kapasitesini arttırmak amacıyla “ Avrupa Sürdürülebilir Altyapısı” modelinin kurulması
• Sürdürülebilirliğin, finansal kuruluşların yönetimine ve finansal denetimine sağlam bir şekilde entegre edilmesi

SHARE: