Menu

2 February

Kurumsal risk yönetimini, ÇSY risklerine uygulamaya yönelik rehberi yolda

Treadway Komisyonu Sponsor Organizasyonlar Komitesi (COSO) ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) ile ilgili risklere uygulanması için hazırlanan kurumsal risk yönetimi rehberinin taslak yönetici özetini yayımladı. Aşırı hava olaylarından ürün geri çağırmalara kadar ÇSY ile ilişkili risklere cevap verirken kuruluşlara yardımcı olacak rehberin özet taslağı, Davos’ta, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) sırasında açıklandı. Rehberin bütününün taslağı 6 Şubat’ta “GreenBiz 2018” sırasında paylaşılacak. Bu sırada, COSO ve WBCSD, taslak üzerinden gelecek öneri ve yorumları kabul edecek.

Kuruluşların ÇSY ile ilgili riskleri risk yönetimlerine daha hızlı entegre etmeleri ve bu kuruluşların risk profillerine dair daha kapsamlı bir anlayışa sahip olmalarına yardımcı olunması, rehber hazırlanmasındaki en önemli amaçlar arasında gösteriliyor. Bununla birlikte rehber, riskleri tanımlama, ciddiyet durumlarının değerlendirilmesi ve bunlara yenilikçi cevaplar geliştirme gibi zorlukların üstesinden gelmeye yönelik çeşitli yöntemleri de içerecek. Şirketler günümüzde kendi kârlılıklarını, başarılarını ve hatta hayatta kalmalarını etkileyecek seviyede büyüyen ÇSY riskleri ile karşı karşıya. Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan Küresel Riskler Raporu’na göre geçtiğimiz on yılda söz konusu ÇSY riskleri, daha geleneksel olan ekonomik, jeopolitik ve teknolojik riskleri gölgede bıraktı.


  Üzerinde durulması gereken diğer bir önemli nokta ise yatırımcıların, şirketlerin ÇSY performansını ve iklim değişikliği ile su kıtlığı gibi uzun dönemli riskleri nasıl yönettiğini anlama isteğindeki artış olarak göze çarpıyor. 2016 yılında 320 kurumsal yatırımcı ile gerçekleştirilen ankete göre yatırımcıların yüzde 80’i “şirketlerin çevresel ve sosyal risk ve fırsatları kendi işlerine temel oluşturduğunu anlamakta geç kaldığını” düşünüyor. Kurumsal yatırımcılar, ÇSY meselelerinin uzun dönemde “gerçek ve ölçülebilir” sonuçları olacağında birleşiyor ve uzun dönem yatırımlarından sürdürülebilir gelir elde etmek için ÇSY faktörlerine olan ilgilerini arttırıyorlar. Buna göre, yatırımcı kararlarını etkileyen en önemli unsurlar kurumsal yönetim, çevre ve insan hakları riskleri olarak dikkat çekiyor.

SHARE: