Menu

9 July

Dünya Borsalar Birliği, Çevresel Sosyal ve Yönetişim Rehberi ve Göstergeleri’ni yayınladı

Dünya Borsalar Birliği (The World Federation of Exchanges- WFE), ÇSY Rehber ve Göstergeleri’nin gözden geçirilmiş versiyonunu Haziran 2018’de yayınladı.

Dünya Borsalar Birliği’nin Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu, 2015 yılı sonlarına doğru ÇSY Rehber ve Göstergeleri’ni yayınlamıştı. Söz konusu doküman, ÇSY raporlamasını kendi piyasalarına tanıtmayı, geliştirmeyi ya da gerekli kılmayı hedefleyen borsalara bir referans noktası sağlamak amacıyla tasarlanmıştı. Rehberin yayınlanmasının ardından 35’ten fazla borsa ÇSY raporlama rehberi yayınladı ya da yayınlama taahhüdünde bulundu.

Bu yeni doküman, 2015’te yayınlanan rehberi aşağıda belirtilen konularda güncellemeyi amaçlıyor:

- BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve İklim Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (TCFD) gibi yeni hedefleri tanımak ve kapsamak
- Önceki Rehbere ilişkin yatırımcı geri dönüşlerini kapsamak,
- Çeşitli piyasalarda oluşan uygulama tecrübesini temelinde göstergeleri gözden geçirmek

Bu amaçlar doğrultusunda yayınlanan güncel rehberde aşağıdaki değişiklikler yapıldı:

• İşlem gören şirketlerin ÇSY raporlamalarının hedef kitlesi yatırımcılar olduğu göz önüne alınarak, Borsalar yatırımcıya uygun, karar almada yararlı bilgi sağlamaya odaklanmalıdır.
• ÇSY Raporu hazırlamada, aşağıdaki konularda daha kapsamlı rehberlik gerekiyor:

o Sorumluluk ve gözetim,
o Amacın ve iş değeri arasındaki bağlantının açık olması
o Önceliklendirme sürecinin tanımlanması

SHARE: