Menu

15 May

OECD: En Uzun Çalışma Saatleri Türkiye’de

OECD’nin yeni yayınladığı “Daha İyi Bir Yaşam Endeksi”ne Türkiye 34 ülke arasında “Çok Uzun Saat Çalışan İşçiler”, “Boş Zaman ve Kişisel Bakım İçin Ayrılan Zaman” gibi sıralamalarda en kötü sonuçları elde etti. Diğer bir çok alt başlık da sonuç iç açıcı değil.

İşte OECD’nin Türkiye bulguları: 

İstihdam: Türkiye’de 15-64 yaş arası insanların yüzde 49’u bir iş sahibi. Bu rakam OECD ortalaması olan yüzde 65’in gerisinde. Çalışanların yüzde 69’u erkek, yüzde 29’u ise kadın. İşsizlik oranı ise erkeklerde yüzde 1.8, kadınlarda yüzde 3.4. Ayrıca rapora göre Türkiye’de sendikalaşma oranı sadece %4.5 ve 1999′tan beri bir düşüş sergiliyor. Bu oran yine Türkiye’yi OECD ülkeleri arasında en kötü sıraya koyuyor. 

İş-Yaşam Dengesi: Türkiye’de ortalama bir çalışan bir yılda toplam 1855 saat çalışıyor ve bu sayı OECD ortalamasından 90 saat daha fazla. Türkiye insanların %43′ü uzun saatler çalışıyor ve Türkiye açık ara ile bu alanda birinci konumda. Ayrıca erkeklerin yüzde 47'si, kadınların ise yüzde 33'ü çok uzun saatler çalışıyor.

Gelir Seviyesi: Türkiye’de ortalama kişi başı net hane halkı gelir seviyesi OECD ortalamasında düşük ve yıllık 23 938 Amerikan doları.

Gelir Eşitsizliği: Gini katsayısı toplumda kişiler arasında gelir dağılımının eşitsizliğini ölçmede kullanılan ve 0 ile 1 arasında değişen bir gösterge. 1 değeri toplum arasında eşit bir gelir dağılımını gösterirken, 0 tam tersi durumu yansıtıyor. Türkiye’nin Gini katsayısı 0.41 ve bu sayı ile ülkeler arası sıralamada Türkiye Şili’den sonra en eşit olmayan gelir dağılıma sahip ikinci ülke. Ayrıca Türkiye’de gelir seviyesinin en üstündeki %10′luk kısım tüm ülke gelirinin %78′ini elinde bulunduruyor. 

Eğitim: Türkiye’de 25-94 yaş arası yetişkinlerin sadece %32′si lise diplomasına sahipken, OECD’de bu sayı %75′i gösteriyor. Ayrıca öğrencilerin matematik, fen ve okuma-yazarlık gibi alanlarda becerilerinin test edildiği uluslararası PISA testinde Türkiye 76 ülke arasında 41. olabildi. 

Sağlık: Türkiye’de ortalama yaşam süresi 75 ve OECD ortalamasında 5 yıl daha az. Buna ek olarak Türkiye’de kullandıkları suyun kalitesinde memnun olan insanları yüzdesi %60 iken OECD’de bu sayı %84. 

OECD’nin raporunun tam haline buradan ulaşabilirsiniz. 

SHARE: