Menu

20 July

İnsanlığın sorunlarına çözüm: Biyo-taklit

Varlığının başlangıcından itibaren doğayla yakın ilişki içerisinde olan insanlık, bugün doğanın karşısına çıkardığı problemlere, doğa üzerinden çözümler üretmeye çalışıyor. İnsanlık biyo-mimikri yani biyo-taklit ile, karşılaştığı sorunlara çözüm arama yolunda bazen doğayı taklit etme bazen de doğadan ilham alma yöntemleri kullanıyor. S360 olarak daha önce bu ilişkiyi inceleyen bir Kısa hazırlayarak kavramın detaylarına değinmiştik.

Dünya üzerinde birçok girişimci bu yeni akımı takip ederek yenilikçi çözümler üretiyor. Bunlardan bir tanesi Planet Company.Şirket, asıl amacını , ortak sorunlarımız olan temiz suya erişim, yenilenebilir enerjiye geçiş gibi Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde de yer bulan konularda , hem dünyanın hem de insanlığın yararına çözümler üretmek olarak açıklıyor. Ortaya konulan çalışmalarda, düşük maliyetli ve çevreye düşük etkisi olan çözümler üretilebileceği gözler önüne seriliyor. Planet CEO’su Alessandro Villa ve ekip arkadaşları dünya üzerinde doğadan ilham alınan birçok önemli projeye imza attılar.

Doğa gözlemlenerek ve doğadan öğrenilenler esas alınarak oluşturulacak çok yönlü çözümlerin daha sürdürülebilir olacağına inanan Planet, kıyı ekosistemlerinde bulunan bitkileri baz alarak Mangrov Damıtıcı adında bir cihaz üretti. Bu cihaz üretilirken Mangrov ağaçlarının tuzlu suyu nasıl kullanılabilir hale getirdiğinden ilham alındı. Aynı şekilde Şili’ de Camila Hernandez ve ekibi tamamen organik olan ve biyolojik olarak parçalanabilen LifePatch adında bir cihazla bozulmuş toprağın geri kazanılmasını amaçladılar. Brezilya’da Nucleário ekibi , ormanların yok olmasını engellemek için kanatlı tohumlardan esinlenerek ulaşılması en zor alanlarda bile ormanlaşmayı sağladılar. Amerika’da Cora Bell ekibi mercanlardan esinlenerek, çamaşırlardaki zararlı maddelerin su üzerinden çevreye karışmasını engelleyen bir filtre ürettiler. Tüm bu örnekler biyo-taklitle geliştirilebileceklere önemli örnekler teşkil ediyor.

Dünyanın farklı noktalarından yenilikçiliği esas alan üretici ve girişimciler de örneklerini yukarıda paylaştığımız yararlı projelerle insanlığa katkı sağlamaya devam ediyorlar. Tüm bu çalışmalarda yapılan bazı çıkarımlar bu dalda çalışmak isteyen ekiplere öneriler sunuyor:

• Disiplinler arası çalışma anlayışını benimseyin : Kimya, mühendislik ve tasarım gibi bir arada düşünülmeyen disiplinler, alışılmışın aksine bir arada çalışmalı ve birbirini beslemeli.

• Bir topluluk ile bağlantıya geçin : Fikirlerinizi, uygulanabilir olması için bir topluluk ile paylaşmalı ve alınan geri dönüşler doğrultusunda fikirlerinizi geliştirmelisiniz.

• Fikrinizi piyasaya sunabilmek için destek alın : Geliştirilen bir fikrin, dünyada kabul edilebilir olması için daha büyük bir platforma taşınması gerekiyor. Bu, fikrin kaybolmaması için önemli bir konu.

• Doğanın işleyişini anlamaya çalışın : AskNature gibi kaynaklardan yardım alarak, doğayı ve doğadaki süreçleri anlamaya çalışmak, o süreçleri özümsemek, doğanın tasarım stratejilerini anlamak, fikrinizi uygulamanız için yardımcı olacaktır.

• Doğayı yakından inceleyin : Doğaya çıkıp, normalde fark etmediğiniz sistemleri fark etmeye çalışın. Bir ağacı sadece gölge veren bir cisim olarak görmek yerine, o ağacın doğaya ve insalığa verdiği katkıları bir bütünsellik içerisinde düşünün. Bu bakış açısı sizi , doğayı sömürülecek bir kaynak olarak görmekten uzaklaştırıp, onu  ilham alınacak bir sistem olarak görmeye yakınlaştıracaktır.

SHARE: