Menu

4 April

İklim Risklerinin Açıklanmasına İlişkin Öneriler’e Belçika’dan destek

Euronext Brüksel’de düzenlenen gong seremonisinde, Euronext Borsası, Belçika Finansal Hizmetler Kurumu (FSMA), Belçika Ulusal Bankası (NBB) ve Belçika Maliye Bakanı, İklim Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (TCFD)’nün iklim riskleri ve fırsatlarıyla bağlantılı finansal beyanlara ilişkin Öneriler’ini desteklediklerini açıkladı.

Michael R. Bloomberg, desteklerini sunan tüm Belçika liderlerine teşekkür etti. Euronext’in Başkanı Stéphane Boujnah konuşmasında: “Çeşitli sektör ve coğrafyalardan arz yapan kuruluşlara yeşil ve iklim tahvili sunarak Euronext, düşük karbonlu ve kaynaklarını verimli kullanan bir ekonomik model için yeni finansal kaynaklar sağlamakta ve sürdürülebilir büyüme stratejisini teşvik etmekte aynı zamanda yatırımcılardan gelen şeffaflık talebine cevap vermektedir” sözlerine yer verdi. Belçika Maliye Bakanı Johan Van Overtveldt, doğru bir piyasa yapısının geliştirilmesi ihtiyacının altını çizerken birkaç hafta önce dört buçuk milyar Euro tutarındaki ilk yeşil tahvillerini arz ettiklerini belirtti. FSMA Başkanı Jean-Paul Servais ise Görev Gücü önerilerinin, iklim bazlı beyan süreçlerinin hızlanması adına önemli bir küresel adım olduğunu ekledi.

SHARE: