Menu

7 August

10 Global Banka 2020'ye Kadar Sürdürülebilir Tarım Ürünlerini Finanse Etme Taahhüdü Verdi

Yukarıda bahsettiğimiz 10 Yıllık Ekomoni Yeni Planında Cambridge Sürdürülebilirlik Liderliği Enstitüsü sürdürülebilir kalkınma için finansal kurumlara çeşitli görevler biçiyor. Finansal kurumlar, küresel sorunlara karşı kayıtsız kalmazken, daha girişimci ve etki yaratan yatırımlara yönelimeleri gerekiyor. Banking Environment Initiative’in (BEI) ve The Consumer Goods Forum’un (CGF) işbirliği hazırladığı Soft Commodities Compact sözleşmesi bankaların ve tüketim malları üreticilerini 2020 yılında Net Sıfır Ormansızlaştırma hedefi doğrultusunda birlikte çalışmalarını öngörüyor. Son olarak, Standard Chartered daha önce Barclay’s, Santander, Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland gibi bankaların imzaladığı Soft Commodities Compact’e katıldı ve sözleşmeyi imzalayan 10. banka oldu. Net Sıfır Ormansızlaştırma, ormanların endüstrilere hammade sağlamak için kesilmesine karşı değil, bazı durumlarda ağaç kesmenin gerekli olduğunu kabul ederek; yeniden ağaçlandıma politikası ile dengelenmesi gerektiğini savunan bir yaklaşım. Consumer Goods Forum 2010 yılında bu hedefi ilk kez üyelerine duyurmuştu. Sözleşme iki taahhütten meydana geliyor: 

1. Değer Zincirlerine Dönüşümü Finanse Etmek:

İnisiyatife katılan bankalar CGF üyesi şirketlerle birlikte palm yağı, soya, kereste ve sığır eti gibi üretimi çevreye mal olan ürünler için nasıl finansman modelleri geliştirilebileceğini birlikte keşfetmeye çalışacak. Her bir şirket kendi iş modelini daha sürdürülebilir hale getirirken, ne gibi finansal araçlara ihtiyaç duyulduğunu analiz edecek, bankalar da bu araçları geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirecek. Sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekleyecek bu finansman mekanizmaları, tedarikçilerin finansmana erişimi, CGF standartlarına geçis, ihracat finansmanı gibi konularda geliştirilecek.

2. Global Normlar Geliştirmek:

Bankacılık endüstrisi çapında yeni standartların geliştirilmesi için Sözleşmeye taraf olan bankalar yeni piyasa normlarının geliştirilmesi için verdikleri hizmetleri, CGF tarafından uygulanan satınalma politikaları ile hizalayacak.  

Soft Commodities Compact’e taraf olan bankalar 2020 yılına kadar iç mekanizmalar kurarak, operasyonları palm yağı, kereste, soya veya tropik ormanların kesilmesi bakımından yüksek riskli başka bir ürün kullanan kurumsal müşterilerini ve yatırım bankacılığı branşlarındaki müşterilerinin operasyonlarını Net Sıfır Ormansızlaştırma hedefine uygun olarak revize etmelerini sağlayacak. Bankalar ayrıca müşterilerinin bu konuda gerekli itinayı gösterdiklerini ‘due dilligence’ süreçleri ile kontrol edecek ve 2020′ye kadar uluslararası düzeyde tanınan doğrulama yöntemleri ile müşteri operasyonlarını denetleyerek CGF hedeflerine uyumlu olduklarına dair taahüt verecekler. 

Her bir ürün için çıkış noktası kabul edilen standartlar ise”

 ? Sürdürülebilir palm yağı için –> Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 

 ? Sürdürülebilir kereste için –> Forest Stewardship Council (FSC) veya  2010′de yürürlüğe giren Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) meta standardına uygun ulusal sürdürülebilir kerestecilik standartları 

 ? Sürdürülebilir soya için –> Round Table on Responsible Soy (RTRS)

Bunlara ek olarak CGF’in eşdeğer bulduğu başka doğrulama yöntemleri de sürece dahil edilebilir. BEI ve CGF için gelişimi izleyebilecekleri mekanizmalar da kurgulanacak. Üye bankalar dilerlerse bu standartların ötesine uygulamalar de geliştirebilecekler, örneğin sığır eti konusunda başka standartların tanımlanması ve tanınması da gerekli hale gelecek. Bankalar bu konularda, CGF’le ortak çalışmalar yürütüyor olacaklar. 

Sözleşmeyi imzalamayan ama sözleşmenin maddelerini uygulayan bankalar arasında UBS, Rabobank ve BNP Paribas da bulunuyor. 

CGF üyeleri arasında Danone, Colgate Palmolive, Ferrero, Henkel, L’Oréal, Unilever gibi çokuluslu şirketler bulunuyor.

BEI üyeleri :

SHARE: