Menu

12 October

Küresel Ekonomi ve İklim Komisyonu yeni iklim ekonomisi raporunu yayınladı

Küresel Ekonomi ve İklim Komisyonu tarafından yayınlanan kapsamlı bir rapor, birçok insanın daha temiz ve iklim dostu büyümenin yararlarını yeteri kadar ciddiye almadığını ortaya koyuyor. Rapora göre, eski iş yapış biçimleri yerine cesur bir iklim eylemi uygulandığı takdirde, 2030 yılına kadar en az 26 trilyon dolar ekonomik fayda sağlanabilir.

Çalışmanın ortaya koyduğu verilere göre, son on yılda teknoloji ve piyasalardaki gelişmeler yeni iklim ekonomisine geçişi hızlandırmakta. İnsanlar için yeni işler, ekonomik tasarruflar, rekabet gücü ve pazar fırsatları ile dünyadaki tüm toplumların refahı açısından yeni iklim ekonomisi ciddi faydalar sunuyor.

Rapor, enerji, şehirler, gıda ve arazi kullanımı, su ve endüstri olmak üzere beş ana ekonomik sistemdeki fırsatları vurguluyor. Bu sistemlerde uygulanabilecek eylem planları eski iş yapış biçimlerine kıyasla ciddi ekonomik kazanımlar doğurabilir:

• 2030'da 65 milyondan fazla yeni düşük karbonlu iş üretildiğinde Birleşik Krallık ve Mısır'ın bugünkü tüm iş gücüne denk bir gelir elde etmek mümkün.
• 2030 yılında hava kirliliğinden 700.000'den fazla erken ölüm engellenebilir.
• Sadece devlet yardımı reformu ve karbon fiyatlandırması yoluyla, 2030 yılında hükümet gelirlerinde yıllık 2,8 trilyon dolar- Hindistan'ın bugünkü toplam GSYİH' sine eşdeğer- kazanç elde edilebilir ve bu kazanç kamu önceliklerine yatırım yapmak veya diğer vergileri (distorting taxes) azaltmak için kullanılabilir.

Küresel Komisyon, hükümetleri, iş dünyasını ve finans liderlerini önümüzdeki iki-üç yıl boyunca dört konuda eylemleri önceliklendirmeye çağırıyor:

• Karbon fiyatlandırmasına yönelik çabaların hızlandırılması ve iklim ile ilgili finansal risklerin zorunlu olarak açıklanması
• Sürdürülebilir altyapı yatırımını hızlandırmak
• Özel sektörün desteğini sağlamak ve inovasyonu destekleyici politikalar oluşturmak
• Kazançları eşit olarak paylaşan ve insan odaklı bir yaklaşım oluşturmak.

Yeni İklim Ekonomisi Program Direktörü ve raporun baş yazarı Helen Mountford raporun önemini şöyle açıklıyor: “Bu raporun amacı, bu yeni büyüme yoluna geçişin nasıl hızlandırılacağını göstermek. Rapor yeni iklim ekonomisine geçişin yararlarını, karşılaşılabilecek zorlukları ve daha güçlü, daha temiz ve daha adil bir büyümenin getirilerini tam olarak elde etmek için atılabilecek adımları ve uygulanabilecek eylemleri ortaya koyuyor.”

SHARE: