Menu

2 March

Paris hedefleri yolunda “Yatırımcı Gündemi”

“Yatırımcı Gündemi” (The Investor Agenda), küresel yatırımcı topluluğunu, iklim değişikliği ve Paris Anlaşması hedefleri doğrultusunda kritik derecede önem taşıyan çalışmaları hızlandırmak ve yatırımcıların sesini daha net bir şekilde duyurmak amacıyla kuruldu. Asia Investor Group on Climate Change, CDP, Ceres, Investor Group on Climate Change, Institutional Investors Group on Climate Change, Principles for Responsible Investment (PRI) ve UNEP Finance Initiative’in bir araya geldiği hareket adına söz konusu kuruluşlar, yatırımcıların sorumlu yatırım konusunda attıkları adımlar ve ulaşılan sonuçlar üzerine her yıl raporlama yapacak.
The Investor Agenda kapsamında yatırım kuruluşlarının, müşterilerinin güvenini sağlama görevlerine uygun olarak, aşağıdaki bir veya daha fazla odak alanında harekete geçmeleri teşvik ediliyor.
Yatırım
Düşük karbonlu yatırımların yapılması, aşamalı olarak kömür yatırımlarından çıkılması ve iklim değişikliğinin portföy analizi ve karar verme süreçlerine entegre edilmesi gibi yatırımcıların güvenini de sağlamaya yönelik adımlar, bu konu altında paylaşılan öneriler arasında.
Kurumsal Sorumluluk ve Katılım
Yönetim kurulları ve üst yönetim taahhütlerinin garanti altına alınması için Climate Action 100+ imzacısı olunması öneriler arasında.
Yatırımcı Beyanı
Finansal İstikrar Kurulu (Financial Stability Board) çatısı altında yer alan İklimle İlişkili Finansal Beyanlar Görev Grubu’nun (Task Force on Climate Related Financial Disclosures – TCFD) varlık sahipleri ve varlık yöneticilerine yönelik oluşturduğu öneriler ile uyumlu bir şekilde iklim değişikliğiyle ilgili risk ve fırsatların raporlanması en dikkat çeken öneri olarak göze çarpıyor.
Politika Savunuculuğu
Bu konu altında, hükümetlerin, Paris Anlaşması hedefleri konusunda harekete geçmeleri ve 2020 itibariyle iklim politikaları kapsamında daha sıkı hedefler geliştirmeye sevk edilmesi amacıyla politika beyanları yayınlamak gibi öneriler yer alıyor.

SHARE: