Menu

23 March

Dünyanın en büyük yatırım şirketinden topluma katkı için yeni adımlar

BlackRock CEO’su Larry Fink, 2018’in başında CEO’lara seslendiği yıllık mektubunda şirketlerden topluma katkı sağlayacak kurumsal yapıyı oluşturmalarını istemişti. Fink, mektubunda CEO’ları topluma katkı sağlamaya çağırırken bunu yapmayan şirketlerin de desteklerini kaybetmeyi göze alması gerektiğini belirtmişti. BlackRock tarafından mart ayında yayımlanan yeni not, Fink’in kaleme aldığı mektup kapsamında atılacak adımları içeriyor.

İlk adım olarak insan sermayesi yönetimine yaklaşımı ele alan BlackRock, ABD’de yıllık yönetim kurulu sezonu başlamadan önce birkaç ay boyunca yüzlerce yönetici ve yönetim kurulu üyesiyle görüşmeyi planlıyor. Bu toplantılarda insan sermayesi yönetiminin yanı sıra, iklim değişikliği, çeşitlilik ve yönetici ödemeleri gibi konular detaylı olarak konuşulacak. Ayrıca, BlackRock’un konu ile ilgili olarak hazırladığı ve internet sitesinde yayımladığı 21 maddelik listenin üzerinden geçilecek.

6,3 trilyon dolarlık bir yatırım sahibi olan şirket, yöneticilerle yapılacak bu görüşmeler ile şirketlerin tüm paydaşları için fayda sağlayan bir yapı kurma yönünde kararlar almasını sağlamaya çalışıyor. Böylece şirketler, yatırımcıların uzun dönemli beklentilerini daha iyi karşılayabilecekler. Araştırmalara göre, şirketlerin finansal performanslarına, insan sermayesi yönetiminin doğrudan bir etkisi var. Örneğin, çalışanların refahı için yatırım yapan şirketlerin, yapmayanlara kıyasla %17 daha yüksek faaliyet kâr marjı olduğu belirtiliyor.

İnsan kaynakları yönetimine yeni yaklaşım

BlackRock, insan kaynaklarını hem yönetim kurulu hem de yönetimde önemli bir konu olarak tanımlıyor. Bu nedenle, yönetim kurulunun insan kaynakları politikalarını etkili bir şekilde uygulaması ve şirketin bu yöndeki stratejilerinin belirlenmesine yönelik çaba göstermesi bekleniyor. Ürün kalitesi ve şirket itibarı, çalışanların şirkete, işine ve şirket hedeflerine tam olarak katılmadığı ve destek vermediği zaman zarar görebiliyor ve bunun da uzun vadeli finansal etkileri oluyor. Yönetim çevresi için ise insan kaynakları yönetimi günlük işlerin devamı için önem teşkil ediyor.

BlackRock’un yönetici görüşmelerinde sorgulayacağı konular arasında yönetim kurullarının insan kaynakları bağlamında yöneticileri denetlemesi gereken konular ve yöneticilerin iş süreçlerinde dikkat etmesi gereken belirlenmiş ölçütler var. Tartışılacak maddelerden bazıları şöyle:
• İnsan kaynakları yönetimi risklerinin risk yönetimi süreçlerine entegrasyonunun yönetim kuruluna raporlanması
• Yönetim kurulu sorumluluğunu teşvik etmek için insan kaynakları yönetimi performansının yönetici tazminatına bağlanması
• Çalışanlar arasında cinsiyet ve diğer çeşitlilik özelliklerinin yanı sıra terfi oranları ve tazminat farkları ile ilgili istatistikler

BlackRock, topluma katkı sağlayan kurumsal yapı oluşturma sürecine, yatırım yaptığı şirketlerle karşılıklı bir anlaşmaya ulaşmak amacıyla yapıcı bir yol izleyerek ilerleyeceğini öne sürüyor. Ayrıca, pazarda veya benzerleri arasında fayda uygulamaları eksik kalan şirketlerle içgörüleri ve bakış açılarını paylaşarak dönüşüm sürecinde destek olma sözü de veriyor.

SHARE: