Menu

14 May

Shared Value Zirvesi Ortak Değer Yaratma Liderlerini Bir Araya Getirdi

Ortağı olduğumuz Ortak Değer Girişimi’nin (Shared Value Initiative)  11 – 14 Mayıs tarihleri arasında New York’ta düzenlediği Ortak Değer Liderliği Zirvesi’nde aralarında Western Union, Nestlé, Barclays, Nespresso, Ford, Wall Mart, Levis, Novartis, Novo Nordisk, Google, HP gibi ikonik global markalarının CEO ve üst düzey yöneticilerinin ve Harvard Business School’dan Michael Porter, Mark Kramer’in da bulunduğu iş ve düşünce dünyası liderleri, ortak değer yaratma stratejileri hakkında konuşmak üzere buluştu.

S360 kurucu ortağı Kerem Okumuş’un da katıldığı zirvede,  şirketler ileri düzey bir sürdürülebilirlik anlayışı olan “ortak değer” yaratma alanında başarılı uygulamalarını paylaştılar.

image
image
Zirvenin özeti niteliğindeki grafik kayıt örnekleri

Ortak Değer Girişimi’nin danışmanlık ortağı olarak Türkiye’den örneklerin de zirvede yer alması için yaptığımız çalışma kapsamında; Koç Holding'in teknik çalışanların yetiştirilmesini amaçladığı, hem şirketlere nitelikli iş gücü hem ekonomiye katkı sağladığı “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” projesini bir “ortak değer” projesi olarak zirvede sunulmasına yardımcı olduk. Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi, dünyada 60 başvuru arasından seçilen üç en başarılı ortak değer yaratan hikayeden biri olarak seçildi. 

Koç Holding’in Türkiye’den yerel bir ortak değer girişimi olan “Meslek Lisesi Memleket Meselesi" projesini de dünyayla paylaştığı zirvede konuşulanları #SVLeaders hastag’iyle Twitter üzerinden yakalayabilir, ortak değer konusundaki küresel trendlere, vaka incelemelerine ve ortak değer liderlerinin ilham verici konuşmalarına çok yakında bu sayfadan ulaşabilirsiniz. 

image
Koç Holding KSS yöneticisi Burcu Gündüz Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesini anlatıyor.

Ortak Değer Yaratma (Creating Shared Value) Nedir?

Ortak değer rekabet avantajı sağlayan üst düzey bir sürdürülebilirlik stratejisidir.

image
Ortak değer yaratma fikri yaklaşık 150 yıl önce çıkmasına rağmen kâr amaçlı şirketlerin de ortaya çıkmasıyla beraber yakın zamana kadar gündemdeki yerini kaybetmişti. Şimdilerdeyse ortak değer yaratma fikri, sosyal gelişme, sosyal fayda ve faydalı iş kavramlarının da önem ve ivme kazanması ile tekrar gündemdeki yerini aldı. Sosyal Gelişim Endeksi’nin de bir kez daha kanıtladığı üzere ekonomik performans ve sosyal gelişim ayrı değerlendirilmesi gereken, aralarında doğru orantı olmayan iki kavram. Harvard Business School profesörü Michael Porter, “Biz [Social Progress Index’te] ekonomik ölçütlerin sosyal gelişmişliğin bir ölçütü olamayacağını savunuyoruz. Sosyal gelişimin kendi başına tüm boyutlarıyla incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz,” diyor ve ekliyor: “Ortak değer hareketi şirketlere toplumsal ve sosyal gelişim alanlarında neden daha aktif ve yenilikçi olmaları konusunda daha net bir vizyon sağlıyor. […] Ortak değer yaratma kavramı şirketlere ülkelerinin ve toplumlarının gelişmişliğine yalnızca vergilerini ödeyen ve istihdam sağlayan iyi vatandaşlar olarak değil, aynı zamanda herkes için ortak değer yaratan kuruluşlar olarak bakılması gerektiğini vurguluyor.”

Daha falza bilgi için Porter ve Kramer’ın HBR’da yayımlanan Creating Shared Value makalesini okuyabilirsiniz. 

SHARE: